زنان لیدری می کنند

سلام بر فائزه و آئین لیدری زنانه اش که زیر دشنام، دلاورانه به آن عمل می کند


Share/Save/Bookmark

زنان لیدری می کنند
by Mehrangiz Kar
07-Mar-2011
 

فائزه هاشمی را از پنجره ی یوتیوپ دیدم که هنوز و مثل سالهای بر باد رفته لیدری می کند. تنها و استوار راه می رود، بی خیال است. شانه به شانه ی مردی نزده است. بار تنهائی اش همانند بسیاری از ما که بچه آخوند هم نبوده ایم، سنگین است. به راه انتخابی خود می رود. یکه و تنها می رود. می توانست با پول و رفاه که از آن کم ندارد هر کاری بکند غیر از "لیدری" که در این صورت کسی را با او کاری نبود. همین گماشتگان پلشت و چرک زبان برایش دولا و راست می شدند و لوازم طرب را برایش فراهم می کردند. می توانست این دو سال را که از زمین و آسمان بر او تهمت می بندند، توی پر قو در سرزمینی بهشتی بیاساید و کاری به کار آن جهنم سوزان که در آن می گدازد نداشته باشد. می توانست شبانه روز عیش و نوش کند و تن نازک به ضربات پلشتی های زبان دیوان حکومتی نسپارد.

اما فائزه پشت پول و عیاشی پنهان نشد. سینه سپر کرد. لیدری زنانه را که در قاموس مردک های بی مرام و تازه به دوران رسیده علامت بد کاره گی است رها نکرد. فهمید که ایران زمین بسیار چیزها کم دارد، اما این یکی همانا "لیدری زنان" را خیلی خیلی کم دارد. انبوه زنان با کفایت و آماده ی لیدری را به حوزه های رهبری راه نمی دهند. ایران را با رهبری یکسره مردانه به خاک سیاه نشانده اند و پیاپی از زبان خدا و پیغمبر از رهبری بی مثال خود مثال می زنند. حاصل این رهبری منحصرا مردانه تا کنون چه بوده است؟ فقر، بیکاری، انزوای جهانی، فساد حکومتی، شکنجه و حبس و اعدام فقیرانی که ناگزیر دست به دزدی و سیاهکاری می زنند و سلب امنیت و هتک حرمت از کسانی که می گویند بالای چشم رهبری مردانه ابرو است. فائزه را دیدم که تنها با چادر سیاه به همان راه می رود که روزگاری با لیدری ورزش زنان وایجاد خط دوچرخه سواری چیتگر آن را شروع کرد. همان وقت بالای منبر رفتند و ستیزه با او را آغاز کردند. قاصد پشت قاصد به سوی پدر روانه ساختند تا راه بر دختر راه گم کرده اش ببندد.

فائزه بی تردید به ملاحظه ی پدر بسیار محافظه کاری کرده و بخصوص در جایگاه نماینده در مجلس پنجم ساکت تر از آن بود که انتظارش را داشتیم. اما بعد و در دیگر فرصت ها دیدیم که فائزه فائزه است. با انتشار روزنامه "زن" هویت سیاسی روشنی پیدا کرد و خواست به یاری جمعی از مجتهدان فضای قانونگزاری را بر زنان باز گشاید. سد راهش شدند. پیغام پشت پیغام که یا به دخترت دستور بده به دست خود روزنامه را ببندد یا او را دستگیر می کنیم. روزنامه تعطیل شد و رویدادی که در زندگی زنان ایرانی تازگی داشت و به تدریج می توانست پرده از بسیاری دشمنی های آخوندی با زنان بر گیرد، متوقف شد. حتا بخشی از روشنگران دینی ایران او را غیر قابل تحمل یافتند و با محافظه کاران، منتها با زبانی و کلامی متفاوت همداستان شدند. در عصر اصلاحات دو سه تن از این روشنگران به بهانه ی دشمنی با پدر، او را ظریف و رندانه از صحنه راندند. شرایطی فراهم ساختند که تا مدتها نتوانست کمر راست کند.

فائزه به عهدی که با زنانگی پرسودای خود بسته است، همیشه پایبندی نشان داده است. بارها در تظاهرات اعتراضی مردم از 22 خرداد 1388 ببعد و پیش از آن در مرحله ی مسابقات انتخاباتی، در اردوی نزدیک به مردم دیده شده، با صدای بلند تبلیغ کرده، اعتراض کرده و از دست پروردگان روزنامه کیهان که تریبون مرتجع و شناخته شده ا ی است و به دشمنی با زنانگی و انسانیت مفتخر است، بسیار دشنام شنیده. دختر هاشمی رفسنجانی کمتر از ما و نوع ما سرزنش نشده و پدر مقتدر تا کنون فقط توانسته رفتار اورا در حدی کنترل کند که تب تعصب و جنون تندروهای زن ستیز را اندکی فرو بنشاند و از بازداشت دراز مدت دخترش پیشگیری کند.

به نظر می رسد اگر کیهانیان بی مانع و مزاحم و در پرتو بیت المال که بی در و پیکر در اختیارشان گذاشته شده است، همچنان دستی به قلم و دستی بر اهرمهای قدرت اقتصادی و رانتی داشته باشند، فائزه نیز بزودی غیب می شود و تا پیدایش کنند، بسیار زد و بندها اتفاق افتاده است. او این همه را می داند و ایستاده است در برابر بدزبانی ها ی مشتی پرخور، مفت خور و گردن کلفت های آموزش دیده در مکتب کیهان که اخیرا فرمانبردار مکتب ایرانی احمدی نژادی هم شده اند و از دو منبع جیره و مواجب می گیرند. البته منبع سومی هم در کار است که باید آن را در فوایدی که انتشار کیهان برای دشمن دارد جست و جو کرد. دشمن همان است که به زبان نقدش می کنند و در خفا زمینه ساز وسعت بخشیدن به قدرتش در منطقه می شوند.

بگذریم. فائزه دریک فیلم کوتاه که پیداست با دستهای لرزان و در شرایط دشوار تهیه شده و روی اینترنت نشسته با اراده و محکم به راه خود می رود. چادرش سیاه است و از آن روسری شطرنجی که به او در سالهای پیش از اصلاحات تمایز می بخشید خبری نیست. چهره اش از همیشه تلخ تر است و سکوت سنگین و حیرت انگیز خود را در برابر فحش های چارواداری حفظ می کند. با مردم همگام است و تن و جان به دشنام سپرده است. فائزه را در این فیلم کوتاه به صفاتی می نوازند که در فرهنگ زبان و کلام حکومتی جا افتاده و تبدیل به زبان رایج حکومتی شده و جیره خواران آن را ترویج می کنند. بر پایه ی این زبان حکومتی که 32 سال برایش خرج کرده اند و کار کرده اند، زنان دو گروه اند، یا از حکومت پیروی می کنند، که در این صورت هر کار خلافی بکنند، حتا از آن نوع که به فائزه در این فیلم نسبت داده اند، قابل چشمپوشی است یا راه و رسم زندگی مستقل و شرافتمندانه ای انتخاب کرده و حق اعلام نظر و اعتراض را در زندگی اجتماعی برای خود محفوظ می دارند که حتما بد کاره اند و روزنامه مستهجن کیهان که گویا خبرچین در این حوزه نیز بسیار دارد، هر روز حال و روز این بدکاره ها را به خوانندگان معدود خود که بازجویان گوش به فرمان را در بر می گیرد، گزارش می دهد. برگ اول پرونده های زنانی که لیدری می کنند، اما برای آنان ابتدا جرائم اخلاقی و منکراتی می تراشند، نوشته ای از کیهان است.

بنابراین لیدری زنان از نگاه حکومت ایران، اگر صرف قربان صدقه رفتن از مردان حکومتی و تایید ذهنبت زن ستیزشان نشود به معنای بی اخلاقی جنسی است. زنانی که از توانائی لیدری با مفهوم بر خورداری از ظرفیت و قدرت رهبری، برخوردارند، زنان فاسدی به شمار می روند که جواز خشونت نسبت به آنها به نام دین و مردانگی از پیش صادر شده است. فرقی نمی کند پدرشان اکبر هاشمی رفسنجانی بوده باشد با آن همه ید و بیضای اسلامی یا مردی شرابخواره از تبار پدر بنده! حرف یکی است. نسخه ای که برای زنان دوستدار لیدری و برخوردار از استعداد و اراده ی لیدری پیچیده شده، جای چانه زنی ندارد. اگر زنی به آن شاخص بشود، در مجموعه ی سیاستهای جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران، زیر مجموعه ی زنان فاسد و مفسده ساز قرار می گیرد و می شود روی سرش خاکستر ریخت و بی سکه اش کرد تا لیدری از یادش برود.

اما دیده ایم و می دانیم که لیدری و تعهد به آن وقتی در وجود زنی نمایان می شود، فلک هم از عهده اش بر نمی آید. بی حهت نیست که در فیلم روی اینترنت پیاپی می شنویم که فائزه را به لیدری محکوم می کنند و بلافاصله او را به صفتی که توهین آمیز ترین دشنام به زن محسوب می شود متهم می کنند. غافل اند از اینکه "لیدری" زنان در پرتو سیاستهای سودمند به حال زنان در زمان شاه جا نیفتاد، ولی در دوران سیاستهای تبعیض آمیز و جنسیتی جمهوری اسلامی جا افتاده و بلکه از جمله ی ضرورت های زندگی زنانه حتا در اندرونی آخوندها شده است.

گیرم که زدید و همه ی زنان دوستدار لیدری ایران را تار و مار کردید، ای جاهلان با زنان صنف و ژن خودتان چه می کنید؟ ما اینجا، آمریکا را می گویم، زنان صنف تان را می بینیم که از دوری شما نفس های عمیق می کشند و شکر خدا به جا می آورند که از قلمرو حاکمیت پدران شان دور شده اند. زنان از همه ی طیف ها در این دوران زیر سرکوب و فحش و تهمت آموختند که باید در هر شرایطی لیدری کنند. با زبان، با قلم، با راه رفتن، با فیلم ساختن، با رنگ و فرم حجاب، با خندیدن به ریش ارزشهای عهد عتیق، با زندان رفتن، با آوارگی و تبعید، با برپائی کمپین ها، با خاطره نوشتن، با شعر گفتن، با قانون ضد زن را به سخره گرفتن، با افشاگری، با مستند سازی، با به کار گرفتن یک دوربین کوچک دیجیتال، با خبر رسانی و موسیقی اعتراضی و....، لیدری هزار شکل دارد و در سایه ی شوم نظم ضد حقوق بشری که شما بر پا داشته اید، زنان ایرانی هزار و یک شگل آن را آموخته اند.

روزی که فائزه زیر چادر سیاهش روسری شطرنجی سر کرد، گفتند آسمان روی سر مومنان خراب می شود. آن روز که گفته شد آراء فائزه در انتخابات مجلس پنجم بیش از ناطق نوری بوده همه هاج و واج شدند. خبر را دگرگون کردند تا مبادا مردم بفهمند که در تهران زنی (هرچند از شجره ی خودشان) بر آخوندی پیروز شده است. تا کنون هرکاری که لازم بوده کرده اند تا زنان آن کشور را از هر طیف فرهنگی و سیاسی خانه نشین کنند و به آنها بگویند فقط در آشپزخانه می توانند لیدری کنند. این نابخردان که از عهده ی زنان حرم خود بر نیامده اند، چگونه می توانند از لیدری زنان درس خوانده و جوان ایرانی که در سال 1367 جمع بزرگی از آنان را برای ریشه کنی حضور زنان در حوزه های رهبری سیاسی کشتند و جمع بزرگ دیگری را پشت سر هم زندانی و آواره کردند، پیشگیری کنند؟

همانطور که آقایان به "واجب شرعی" پایبندی دارند، ما نیز "واجب عرفی" را پاس می داریم. به حکم واجب عرفی است که برای لیدری زنان در همین شرایط نحس، آن قدر ضرورت و قدر می شناسیم که لیدری دختران و زنان آخوندها را در عرصه ای که به حقوق مردم احترام می گذارند، ستایش می کنیم. این شمه ای است از باور ما به "واجب عرفی" و رهایش نمی کنیم، تا زمانی که رها بشویم. تا آن وقت هر جور که شده فائزه و دیگر فیگورهای رهبری زنان مثل خار بر چشم تان می نشینند. محکوم شده اید که زنان را نا فرمان ببینید، حتا در بیت ها و اندرونی های خودتان!

سلام بر فائزه و آئین لیدری زنانه اش که زیر دشنام، دلاورانه به آن عمل می کند.

First published in roozonline.com


Share/Save/Bookmark

 
default

Give me a break!

by abc123 on

It's so good to have everybody talk, free speech is a good thing. I didn't go through the whole article, don't need to. I just regret that I wasted my time few years back to go and listen to Mrs. Kar's speech! 

Who wants Faezeh khanom stay in Iran, what is she doing there? She could go abroad and enjoy her money like others who took poor people's money and never needed to work hard to put food on the table and provide a roof for their families.  

If Mrs. Kar feels guilty and wants to commit sucide, she is so welcomed to go back to Iran. But I would never suggest that, it is not helping. We can all go back to Iran and be killed, that's what Islamic regime dies for. With all the technology and social networking we are all members of the same body. Do I feel bad that I'm safe  here in the comfort of my room writing and my people are under fire? you bet I do. Do I go back to Iran? You bet I won't....not now.


Rostam

"سلام بر فائزه

Rostam


"سلام بر فائزه و آئین لیدری زنانه اش که زیر دشنام، دلاورانه به آن عمل می کند."

حالا اون زنهایی که جمهوری اسلامی حلق آویز کرد هیچی‌! اون زنهایی که با شعار یا روسری یا توسری زیر چماق رفتند هیچی‌! اون زنهایی که شوهراشون رو اعدام کردند و در کمال دردمندی بچه‌هاشون رو بزرگ کردند هیچی‌! و همهٔ این‌ها هم در حالیکه حضرت فائزه خانم مشغول نوش جان کردن چلو کبابشون بودند. بله، هیچ کدوم این زنها دلاورانه عمل نکردن. اصلا همشون رو بذار کنار و به جاش فائزه خانم رو بپا که "زیر دشنام" (الهی بمیرم) چه "دلاورانه" (ای من فداش شم) عمل میکنه!

"زیر دشنام"!

شرط می‌بندم که اینجانب به مراتب از فائزه خانم بیشتر از بسیجیها و پاسدارها دشنام شنیده باشم. تو رو خدا میشه منو هم برای "دلاوری" کاندیدا کنید؟ حالا ما میدونیم که پارتی فائزه کلفته، هر چی‌ هست فرزند یکی‌ از فاسدترین سردمداران رژیم هست. اینطوریه که میبینی‌ یه بچه ننر مفت خور یک هو شد دلاور! پارتی چیزه خوبیه!

انگار هیچ کدوم از مردم ایران تا به حال زیر دشنام برادران پاسدار و خواهران زینب نبودن و همشون زیر دشنام "بزدلانه" عمل کردند. همه الی فائزه خانم گٔل.

چقدر این انحصار طلبان (رفرمیستها) بدبخت و دریوزه شدن که از میان این همه زن، از میان این همه قهرمان، حالا آمدن فائزه رو برای ما علم کردن.

چرا؟ چون که این زنان دیگه مخالف رژیم بودن ولی‌ فائزه خانم، این خانم زاده، رفرمیست هستن!

ازتون دعوت می‌کنم از خودتون سوال کنید که چطور شد که یک ملت سر بلندی رو اینها به چنین خواری و حقارتی کشیدن که حالا یه لچک به سر دریوزه رو برای ما میخوان بکنن "دلاور".

ای کثافتای فاسد مفت خور. خدا خودش یه روزی حقتون رو کف دستتون میذاره. فعلا تا اون روز همینطور فساد و ظلم کنید.


Rostam

Mammad and reformists myths

by Rostam on

Reformists' myth: "You have no leaders, so be quiet and follow us! We are the only alternative!" 

The truth:The reformists, hand in hand with the mollahs, killed, murdered and imprisoned all of our leaders and potential leaders for the past 32 years, so that they could remain the only alternative, and so that today, they can tell us to shut up and follow them.

Reformists' myth: "You live abroad! You have no right to determine what is good or bad for Iran! You have no say about these matters!"

The truth: The reformists, hand in hand with the mollahs, brought poverty, unemployment, addiction, prostitution, unprecedented corruption and other unbearable conditions to our country and looted our economy for 32 years.

In doing so, they caused many Iranians to leave their country in hopes of escaping these unbearable conditions and in search of a better life that otherwise could not materialize in Iran thanks to the IRI and these same reformists.

These Iranian immigrants suffered unsurmountable difficulties, disrespect and miseries for years long during their jounrney before they could finally settle down somewhere. They certainly suffered a lot more than Miss Faezeh and her likes.

By creating these unbearable conditions for 32 years, the IRI and its right hand, the reformists, in effect "kicked" out of the country as many people as they could who had opposing views.

And now these reformists tell those they caused to immigrate: "You don't have any right to speak up! You don't have any say about Iran's future! You live abroad! Only we the reformists have a right to determine Iran's future!"

"We shall rape you and then tell you that you are no longer clean and you are now too dirty to be entitled of any rights about your future!"

And this is how far the arrogance and sheer shamelessnes of people like Professor Sahimi goes, corrupt people who have been comfortably living in the West for all these years while supporting the IRI's right hand, the corrupt reformists.

No, professor Sahimi, we ALL have the right to have a say about Iran and therefore about our future, wherever we may be living. Just because the people whom you support set miserable conditions for us so that we chose to leave, does not mean that we have no rights about Iran's and our future.

Etch this idea permanently in your mind.


pedro

Annoncement to the world:

by pedro on

 
We hereby announce that we Iranians are the most gullible nation in the world. Come take your share of wealth, enjoy our mild Mediterranean climate, succulent fruits and sweets, you are going to love our chelokabab, ghormehsabzi and fessenjoon. And while at it, don't forget to rape our women, torture and kill as many as you please oh, and keep some unharmed, take with you as sex slaves. What ever remains, please kindly light it on fire. We don't know what to do with it anyways. Sounds familiar??? 

Our first revolution became TOFE SAR BALA. Go ahead and fall for the omaties again.

I'm a proud Iranian, but I have to admit to the world that we Iranian are missing a few screws. Do we Iranian suffer from a certain missing gene in our DNA. For over 30 years they kept our youth in dark and damp dungeons, tortured raped and butchered our best and brightest, denied us happiness and freedom, delivered our wealth to chinese and Westen countries, how blind are we not to see what is happening, they are blowing smoke in our eyes again. they are....... Aaaah, can't we see? this is the same rapist, torturer, executioner of your children BUT....BUT IN A FORM OF A WOMAN.

She will order all of us tortured and killed before any harm done to her father and his wealth.

Saro tahe ye karbas. 

 

 

Stop Execution and torture of Iranians in Islamic regime Prisons


David ET

Give us a break

by David ET on

Where was faezeh Khanom when her daddy was president, head of prliament ....and so many Iranians including many women were being interrogated, beaten, arrested, imprisoned, tortured, executed ?

Now we owe them something too?  She is now attacked by the savages and the system that they created while things were going their way.

 

 

 


oktaby

We know

by oktaby on

You are an islamist of Shariati/Khatami version. We also know Faeze is one of a similar brand but a lot richer than you. We also know unlike either of you, Mrs. Kaar is an honorable woman with a clean record whether one agrees with her approach or not.

So, read comments, absorb them, put in your 1/2 penny and move on; instead of raising the same old same old attacks and innuendo and then beating your chest as though you do anything but defend the light islamism, mr. resistance from U.S. for 40 years. If you could think, you would not be an islamist so don't put all your weight on that paper high pedestal. You and your whole thought process is extinct. Just like Ganji (see my Namjoo post) but like him you are will be last one to get it.

Oktaby


Mammad

Thank you Mrs. Kar and Shifteh Khaanoum

by Mammad on

Yes, as Mehrdad said, some Iranians on this site are under the illusion that from the comfort of their homes in the West they are "fighting" with the IRI, and constantly issue secular fatwas for everyone: "Your IRI agent; you Hezbollahi; You IRI lobbyist..... only I know how to fight the IRI; give your life for the fight, and then I'll honor you by coming back to Iran!!" That is, if they do go back!! They won't. They will be in permanent opposition!! 

People like Mrs. Kar fought the system and paid a heavy price for it. So, when she praises Faezeh Hashemi and Fatemeh Karroubi, the least we could do would be thinking about what she says and why she says it. What motivates Mrs. Kar to write this? She gets no benefit from it; she has no relation with Faezeh; she does not even live in Iran, and no one can accuse her of being linked to the IRI. So, why does she say what she does?

But, the usual gang, the ones who have hallucination about "fighting" the IRI from the opposite side of the Earth, are not willing to think, precisely because they are not capable of thinking. And, tomorrow, their imbecile "leader" will post another nonsense "blog" - one of his daily two - and says, "my question is if I, as AIPAC mafioso, am an Iranian patriot, then who is Mrs. Kar or Faezeh?!!!"

Mammad


hamsade ghadimi

shifteh, being a prolific

by hamsade ghadimi on

shifteh, being a prolific activist that you are, the last paragraph of your comment speaks volumes.  you just couldn't bring yourself to say something positive about the topic of article: faezeh hashemi rafsanjani being a leader for iran.  you know very well that any true leader of iranian people, whether female or male, is either in prison or has escaped.  your defense of ms. kar is commendable nonetheless.


Anahid Hojjati

SamSam, although I don't agree with content of your poem

by Anahid Hojjati on

but technically is not a bad poem. Except that someone could write a similar poem about you that you are in Diaspora and Iran Iran meekoni and those who have really fought, shohrat anan ra veeran meekoni and etc.


SamSamIIII

سی و دو سال ليدری اين امتی ها بس نبود

SamSamIIII


 

 


حالا خانم کار نسخه ورژن 2 ميبنده. از سال 78 که شوهر گروگان و از مهراباد خانم رو روونه کردن انگاری اون سی دی تو کيفش اپديت نشده. 


بشنو از "کار" چون حکايت ميکند
اين مادام بی "کار" امت را هدايت ميکند
ليدر جنبش ز  دخت اکبرش سر ميکند
خود نشسته در اروپا و رهبر را معين ميکند
چون خودش تواب , ملت را ملامت ميکند
نسخه خوشبختی و پيروزي امت فراهم ميکند
چون که کم کرد اکبرش سي سال در ماتحت ما
دخت شيخک کرده ليدر که کنون از نو کند
شال سبز ال عباسی سر جنبش کند
با نوام چامسکی و صلوات  گوش ما را کر کند

 

 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia


Everybody Loves Somebody Sometime

The only place one can trust the Rafsanjanis is behind bars!

by Everybody Loves Somebody ... on

Better yet, the only mullah or mullah offspring I would trust is a DEAD one!


aynak

I hope we all at least read Mehrangiz Kaars letter

by aynak on

Before commenting furhter.

Tomorrow is 8th of March the International Women's Day.   Kaars heart felt letter is really talking about Women's leadership.   Not just Faezeh Hashemi, although she found the occasion to corelate the two very appropriate.

In a society like ours, women are doubly oppressed.   We need not go any further than the foced Hejab to see this added level of discrimnation.   As a woman, Kar is expressing SUPPORT for another woman,  struggles of whom, she so touchingly describes.    She probably should have accompanied her letter with an apology notice, to all of us anonymous fighters for human rights on IC and added a few down with this and that, before EXPRESSING SUPPORT in the most basic way, for another FELLOW WOMEN IRANIAN whom she sees STILL fighting in trenches, with all her will  including against her dad.

Knowing Ms.Kaar from a distance, she is probably wishing she was there like she had been for so many years of her life,  fighting and defending the rights of Women,in a very hostile environment.

To her probably, telling the Molla Judge that from a Sharia-perspective, this women should still be entitled to a portion of the inheretence, or looking for a clause  in whatever Hadis or religous writing to prove, it is not Islamic to beat a women, is ONE way she could help those suffering, and to advance the understanding and push the laws.

 

 

 

May we all have good dreams.


MM

Leadership? NOTcomparable to Nasrin S. or Bahareh H.

by MM on

I beg to differ on the leadership role of Faezeh, given that she is just teetering on the sides and just testing how much she can get away with without jeoperdizing her dad's position.  Let's just remember that in the assult video on Faezeh that we saw,  Faezeh had 1-2 body-guards who were protecting her from any physical touches by the IRI obaash.  Also, if this was any other female in IRI, she would be already in jail, tortured and .... many times over.

i.e., not too difficult to be brave when you have bodyguards around you, and you are protected by the former president and the current head of a powerfull committee.


Soosan Khanoom

Great Article

by Soosan Khanoom on

Right on points.   


oktaby

JM, Bazargaan and many others

by oktaby on

Had impressive credentials. Even Khomeini and Shariati did, in their own respectively retarded and twisted way. So Iranians handed their brains and the rest is dark history.

Please for sake of having some credibility stop with the snide and cheap repetitive comments about what it means to fight IRR. People fought hard to put us in the S%$#hole we are in. They fought even harder as reformists to ensure it'll run deeper and even take longer, if ever, to get rid of rapist regime. IRR took ownership of everything based on blood and fight. I will not fight a fight for a step backward. Step out of cliche once for Iran's sake.

I have little doubt Kar is an honorable woman, or Ebadi for that matter. But in rah ke to miravi be torkestaan ast. The 'progressive fighter' Faeze is an islamist through and through. No one can question that. What positive could she possibly bring to Iran? And Kar supporting her to what end?To save her from taking in Fohsh and harrassment from her former buddies?

Shifteh Jaan, you know I love you as a fellow activist and we obviously disagree big on this one. Don't tell me Kar is a national treasure. Tell me what this specific support of Faeze accomplishes in the current context and ambience and bring me out of my ignorance and we join forces to fight for Faeze or anyone else.

Tunisia & Egypt (the Arabs we look down at) have made more progress in a few weeks than we have in 32 years despite philosophical diarrhea and justification claiming otherwise. If you and many good people like Kar still are arguing for some sanity out of islamism and its devout followers in the name of some form of transition and incrementalism, then we are much farther to victory than even my pessimistic view. Even in the battle of ideas.

Oktaby

HG: your shahre ghese was right on.


Shifteh Ansari

Mehrangiz Kar knows

by Shifteh Ansari on

Without a doubt, Mehrangiz Kar is the foremost scholar of civil and sharia law in Iran. She is widely regarded as one of the most knowledgeable legal experts in Iran. She is also a fierce advocate of women's rights and her thorough knowledge of the sharia law and its unfair treatment of women has been the focal point of her advocacy and her volumes of articles and papers for the past 32 years.

Mehrangiz Kar knows the significance of Faezeh Hashemi. She knows that people and their actions cannot be measured out of the contexts of time and circumstances in which they took those actions. She measures Faezeh Hashemi's performance within the specific context of the IRI rule, and gives her a good grade.

I believe Iranians in diaspora should actually take some time and listen to people such as Kar, who know about Iran under the IRI, who have felt the existing constraints and limitations for the inevitable progress that Iranian women have made for the past 32 years, despite laws that want them reduced and silenced and rulers who want them segregated and diminished.

I believe for those of us who have new-found interest in the developments in Iran, it may appear that Faezeh Hashemi is just another spoiled bacheh akhound who is receiving way too much positive attention in this article. If you ask Iranians inside Iran, they won't agree with that, because many Iranians do admire Faezeh Hashemi for her courage, as they remember the public threats made against her for her many stances on taboo subjects in the sports arena, in her newspaper, and in her public statements.

More and more I see a recurring problem among Iranians outside Iran, where our ambitions and hopes for Iran get ahead of us and in the process, they make us appear as if we are out of touch with the realities on the ground in Iran. One way to stay grounded is to pay attention to what people like Mehrangiz Kar might have to say. Kar knows Iran and knows the struggle Iranian women have been through for the past three decades. She knows about corruption and about bad laws.  She knows about the joke that the Iranian judicial system is, and she knows better than most how broken a political system is without a fair and properly-functioning judicial system. 

I don't know about Faezeh Hashemi; time will tell about her positive or negative contributions, but I know that Mehrangiz Kar is a source of national pride and hope for me.


Mash Ghasem

HG, Jana sokhan az zaban ma migoeiy

by Mash Ghasem on

Very nice, timely  piece,great adaptation. I enjoyed it immensly, thank you.


Roozbeh_Gilani

An Iranian woman, standing in middle of Tehran...

by Roozbeh_Gilani on

Challenging the fascist islamist regime, has my full support and absolute respect, no matter who her father is or has done. Period.

"Personal business must yield to collective interest."


Bavafa

من انام که رستم بود پهلوان

Bavafa


بله خانوما و آقایون، ما هر روز میام اینجا و با این آخوند‌ها و ظلم و ستم دست و پنجه نرم می‌کنیم. هر روز با این دشمنان ایران در حال جنگ هستیم ولی‌ هی‌ این بچه آخوند‌ها میان و فکر می‌کنن چون جلوی این قالتاق‌ها و لات‌های رژیم ایستادند، فکر میکنا که دیگه آدمی‌ هستن بر خودشون.  شما گول اینهارو نخورین، جنگنده و رهبر واقعی ما هستیم که اینجا از جون خودمون گذشتیم و جانمان رو داریم فدای ایرانی‌‌ها می‌کنیم (البته از راه دور ولی‌ فرقی‌ نداره، شما کوتاه نظر نباشید)

Mehrdad


hamsade ghadimi

یکی‌ بود،

hamsade ghadimi


یکی‌ بود، یکی‌ نبود
اون زمونای قدیم
زیر گنبد کبود
فائزه خانوم لیدری میکرد
باباش خرّاطی میکرد
عبای پنج میلیون تومانیشو پس میزد
رو سرش عمامهٔ سفید می‌ذاشت
گشاد گشاد راه میرفت
کروبی نمدمالی میکرد
گاهی‌ هم که کار و بار خوب نبود
برای مردم شهر قصه نقالی میکرد
فائزه این وسط
با چادرش دل‌ مردمو می‌برد
تو کوچه اینور اونور میدوید، ناز میکرد
خلاصه حسابی‌ لیدری میکرد
موسوی نعلبندی میکرد
بیانیه میداد "یک حراج واقعی‌، یک حراج بی‌نظیر"
"نعلو ارزون کردم، واسهٔ پای خر خوبه"
"خانوما که سُم دارین، آقایون که سُم دارین"
"نعلهای شیک دارم، نعلهای دوران طلایی."
خاتمی ملا شده بود
بچه‌ها رو درس میداد
به شاگردا تدارک چینی‌ یاد میداد
به شاگردا لیدری یاد میداد
میگفت "بدویین تنبلای بیسواد"
....


Anahid Hojjati

Oktaby, I don't know you but I have read your postings here

by Anahid Hojjati on

But from writing comments and blogs on a site to doing actual work of defending women, that is a long way. By the way, I am not here for your acceptance. If you want me to avoid you fine, no big deal.


aynak

The type of responses here shows the depth of ignorance of some

by aynak on

people in diaspora and IC.   If you do not know who the author is, one of the steadist fighers for the Women's right, who had to flee the Islamic Regime or face the same outcome as Nasrin Sotoudeh,  and her ill husband imprisoned/(really taken hostage) as a way to silence her, yet inspite of fighting cancer, she has never relented.

The true fighters for women's cause in Iran, spend their days in the backward court system to defend the rights of a voiceless 16 years old who was forcefully married and not is in the court because she wants protection from an abusive "husband".   The one that has to deal on a day to day basis to defend the rights of women who is abused both by the system and a drug addict husband or father, to educate them on their rights.

I am so truly disgusted, by "critical analysis" of Kar's writing, which focuses, on the world "leadry" which is what is used these days in Iran, and Kaar in her writing, is using as tongue in cheek.   Yet is goes way above our sofiscticated readers, comprehension.

Then we get the guilt by association, which never seem to evade the posters here.

If Faezeh is daughter of Rafsanjani, she must be a criminal too right?   The idiots forget that Jenati and Gulanai killed their own kids who were against this system, and both are on records for taking pride in giving thier kids for the higher cause!

At least read Kaar's several hundred page documents (well researched) on the laws of Islamic regimes and women (with Shahla Lahiji.  That is the type of effort that caused her to escape, and now this treatment, from people who have NO idea who she is, or they would not even think of "contributing" this way to her writing.

 

 

 

May we all have good dreams.


Anahid Hojjati

Hold on a minute

by Anahid Hojjati on

I don't know Oktaby and Siamak and so and so but I know record of Ms. Kar.

 Before "tanha be Ghazi raftan" about why she has used the word Leederi, think couple mintes. May be in that video, the thug used this word. Maybe Ms. kar uses this word to bring us the fact that we do not really have "rahbari zanan" in Iran, at least not an official one, IRI does not recognize a woman as a Rahbar.


saeb

فائزه و سخن نیکو گفتن از او ؟ وای بر ما

saeb


نمی‌ دانم این عزیزی که انقدر از این مایه ننگ تعریف کرده کیست و از کجا میاید و چه در سر او می‌گذرد.اگر این زنک سمبل قهرمانی و نشان آزادی شما است،یا او و خانواده‌اش را نمیشناسید یا ریگی در کفش دارید.خون مردم بیگناه از دستان این قاتلان هنوز پاک نشده،اگر شما سبزها این خانواده را از خود میدانید وای بر شما و وای بر راهتان.حقا هر چه آن مردک بسیجی‌ به او گفت حق بود و راست.هر چند صحنه سازی بود و برای فریب مردم ساده لوحی چون شماها


Siamack Baniameri

Leaderi!!!!!

by Siamack Baniameri on

Leaderi!!!!!!!!! Why is it that our intellectuals like Kar, Ganji, Ebadi and others think that by throwing around some meaningless English words in their articles, they somehow sound more credible. What is this fascination with fruity French philosophers and cliché English phrases?  Instead, why don’t you use the following title

 

فایزه خانوم خایهاش از پدرش بزرگتر هست !

oktaby

And now we understand

by oktaby on

What leadership and heroism is. What a pile of @#$%^

I do not know which I despise more. Faeze et al, or the same class of confused "intellectuals" who helped hand our country and heritage to these piles of human waste, now praising them because a paler shade of darkness seems hopeful. Good luck to us all.

When our Harvard labeled emancipated women scholars praise those who presided over 32 years of theft, destruction and mayhem, directly and indirectly, and reaped all the illegitimate benefits, and now are abused by the mercenaries they ushered in, one wonders about the future. And Mrs. Kar is a choice of many for future leadership of Iran.

Deltangi for Mousavi/Kahroubi and now this. We are stuck between darkness and stupidity.

Oktaby


Mehrban

زنان لیدری می کنند?!

Mehrbanفکر می‌کنم می‌خواهید بگویید, زنان رهبری میکنند

 


Anahid Hojjati

thanks Ms. Kar for your article

by Anahid Hojjati on

From what I had read here and there, I knew that Faezeh has been a positive force in Iran in past several decades. I had forgotten that she was also involved with "zan"magazine. Thanks for your article.  I like where you write:

"انبوه زنان با کفایت و آماده ی لیدری را به حوزه های رهبری راه نمی دهند. ایران را با رهبری یکسره مردانه به خاک سیاه نشانده اند و پیاپی از زبان خدا و پیغمبر از رهبری بی مثال خود مثال می زنند. حاصل این رهبری منحصرا مردانه تا کنون چه بوده است؟ فقر، بیکاری، انزوای جهانی، فساد حکومتی، شکنجه و حبس و اعدام فقیرانی که ناگزیر دست به دزدی و سیاهکاری می زنند و سلب امنیت و هتک حرمت از کسانی که می گویند بالای چشم رهبری مردانه ابرو است."


Jahanshah Javid

Thank you, Mehrangiz Kar

by Jahanshah Javid on

It's not easy to defend someone like Faezeh Hashemi. Her father and family wealth always get in the way of real acts of bravery on HER part.

We forget each person is an individual. She has gone out of her way to say I don't care what my father thinks, I'm going to act on my conscience and show my disgust at this regime whenever I get a chance.

Bravery and courage in the face such tyranny are qualities not many of us have, male politicians in particular. At a time when we need them (bravery and courage) most.