هزینه اتحاد ماهی پنج دلار است

بیایید صندوقی بوجود آوریم


Share/Save/Bookmark

هزینه اتحاد ماهی پنج دلار است
by divaneh
11-Jun-2012
 

کاروانی از مردمان کاشان به حاکم شکایت بردند که دو راهزن کاروان صد نفری ما راغارت کردند. حاکم به تعجب پرسید چگونه صد تن با دو تن بر نیامده اند. یکی از آنان در پاسخ گفت آنها دو نفر بودند همراه ما صد نفر بودیم تنها.

چندی پیش جناب حسین باقر زاده در مقاله ای پیشنهاد تشکیل پارلمان ایرانیان خارج از کشور را داد. هر ایرانی دیگر نیز به ضرورت وحدت و تشکل در میان ایرانیان واقف است اما دستی که باید در دست یکدیگر باشد روی دست گذاشته ایم. هر روز از اخبار ظلم و اجحافی که بر زندانیان سیاسی میرود و از چپاول ثروت مملکت و نابودی منابع طبیعی کشور غمگین می شویم و به آه و ناسزا و لعنت بسنده میکنیم. تاریخ ما نیز همچنین بوده و به جز انقلاب مشروطه موردی از اتحاد ملی در آن یافت نمی شود. گاه آن است که برای آرمانهایمان تلاش کنیم. ما عضوی از ملتی هستیم که تحقیر شده است و شرفش را از وی گرفته اند و حال همه بی شرف گشته ایم. گاه آن است که شرف خویش را باز یابیم.

نمی دانم که تعداد ایرانیان خارج از کشور چند نفر است اما چیزی بین چهار تا شش میلیون تخمین زده می شود. چنین اجتماعی اگر متشکل شود می تواند نقش بسیار سازنده ای در تحولات ایران بازی کند. تشکلی که هدفش نه بر اندازی رژیم بلکه تحقق آزادی، دموکراسی، قانونمندی و حقوق بشر در ایران است. در همین رژیم هم هستند افرادی با نیات خیر که اهداف چنین تشکلی را با اهداف خویش در یک راستا خواهند یافت.

چه کسی میخواهد این اتحاد بسیار ضروری را برای ما ایجاد کند؟ اگر به امید احزاب سیاسی نشسته اید وقت خویش را هدر مدهید که از این امامزاده ها معجزه ای نخواهید دید. بسیاری از این گروههای سیاسی دلشان را به پرخاش به یکدیگر و کنفرانس و صدور اعلامیه خوش کرده اند بدون آن که هیچ ایده و یا نقشه ای برای برون رفت از این مشکلات را عرضه کنند. بسیاری دست به دامن دول خارجی می شوند اما نیروی عظیمی که اتحاد ایرانیان خارج از کشور می تواند بوجود بیاورد نادیده می گیرند. این ما ایرانیان خارج از کشور هستیم که باید سوای اهداف محدود احزاب و اختلافاتشان این اتحاد را بوجود بیاوریم. امیدوارم که عزم ما این گروههای سیاسی را نیز تشویق نماید که به نوعی اتحاد با یکدیگر دست یابند

جامعۀ ایرانیان خارج از کشور در بوجود آوردن رسانه های گروهی بسیار موفق بوده است و دارای تار نماها، تلویزیونها، رادیو ها و انتشارات مختلف است. افرادی مانند جهانشاه جاوید پیشقدم شده اند و با خلق این رسانه ها بستری بوجود آورده اند که می تواند ایرانیان را در همۀ دنیا به هم وصل کند. حال نوبت ما است که از این رسانه های گروهی برای ایجاد یک تشکل ایرانی به بهترین نحو استفاده کنیم.

مسائل و مشکلات ما تنها سیاسی نیست، اجتماعی نیز هست. فساد حکومتی حاصل فساد جامعه است. ما امروز احتیاج داریم که به یکدیگر نزدیک شده و راهی برای اصلاح جامعه بیاندیشیم. احتیاج داریم که راهی برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر در زندگی هر روزه ایرانیان بیابیم. شاید اتحاد دموکراتیک ایرانیان خارج ار کشور نمونه ای و یا تخته مشقی باشد برای بوجود آوردن دموکراسی در ایران و تغییر ارزشهایی که باعث عقب ماندگی جامعه ایران شده است.

ما مردم سخت کوشی هستیم و بسیاری از ایرانیان در خارج از کشور بسیار موفق بوده اند. سخت کوشی ما اما محدود به خود و خانواده مان میشود و مسئولیت اجتماعی خویش را بخصوص در این زمانی که ایران در تلاطم است سهل می گیریم. زمانی که یکی ماننذ جناب باقرزاده ایده پارلمان ایرانیان خارج از کشور را می دهد ما حتی از بکار گرفتن نیروی فکری خویش و اشتراک نظر هم خود داری میکنیم. شاید پارلمان ایرانیان فکر خوبی باشد و شاید هم نباشد اما شرکت ما در چنین بحثی و همفکری با یکدیگر می تواند راه حل مناسب را بیابد. نشسته ایم و بی خبر از قدرت خویش منتظریم تا یکی بیاید و ما را متحد کند و یا مملکتمان را برای ما نجات دهد. بعد هم غصه می خوریم که چرا ایران فاقد دموکراسی و حقوق بشر است و گناهش را به گردن ظالم و نه بی اعتنایی و مسئولیت ناپذیری خویش می اندازیم.

اگر به این امید باشیم که گروهی کار و زندگی شان را ول کرده و بدون هیچ پشتوانه ای به دنبال اتحاد ایرانیان و بوجود آوردن سازمانی برای چنین تشکلی باشند تنها خود را گول زده ایم. چنین امری بدون پشتوانۀ مالی امکان ناپذیر است. بیایید اول آن پشتوانۀ مالی را بوجود آوریم. بیایید صندوقی بوجود آوریم که نیروی محرکه بوجود آوردن چنین تشکلی شود. صندوقی که به کارکنانش حقوق می پردازد تا به این امر مهم بپردازند. درست مانند هر سازمان خیریه دیگر. ما چقدر باید هزینه کنیم که چنین پروژه ای تحقق پذیرد؟ اگر تعداد ایرانیان خارج از کشور را فقط چهار میلیون فرض کنیم و اگر تنها پنج در صد از این جامعه ماهی پنج دلار به چنین صندوقی بپردازند، ماهیانه مبلغ یک میلیون دلار به چنین صندوقی کمک خواهد شد. این مبلغ به راحتی می تواند چرخ چنین حرکتی را به گردش در آورد. در ابتدا البته به کمک مالی بیش از این و به کمک در آگاهی رسانی و دعوت از ایرانیان دیگر برای شرکت در چنین امر مهمی احتیاج خواهد بود.

اعتماد سازی برای موفقیت چنین طرحی ضروری است. چنین صندوقی باید تحت نظر یک هیئت امنا با حضور افرادی با پرونده های روشن باشد که جامعه آنها را به عنوان افرادی مورد اعتماد پذیرفته است. افرادی مانند شیرین عبادی و یا عبدالکریم لاهیجی و یا بسیاری دیگر از آنهایی که برای حقوق بشر در ایران تلاش می کنند. چنین صندوقی می بایست صورت در آمد و هزینه های خویش را در اختیار عموم بگذارد. همچنین این اعتماد سازی نیز مهم است که چنین تشکلی به دنبال اهداف خاص سیاسی هیچ گروهی و یا حتی براندازی رژیم نبوده و تنها خواهان شرکت ایرانیان خارج از کشور در آینده کشورشان می باشد. از اینرو مهم است که سرمایۀ چنین صندوقی نه توسط گروهی معدود بلکه با مبالغ کم و از سوی اکثریت جامعه تامین شود.

مشکلات و مسائل دیگری نیز هست که باید حل شود و نگارنده فاقد آن قدرت فکری است که بتواند همۀ آنها را پیش بینی نموده و یا برای آنها راه حل پیشنهاد کند. از خوانندگان عزیز خواهش میشود که نظر سازندۀ خویش را دریغ ننمایند تا شاید بتوانیم با تبادل نظرهایمان شالودۀ چنین کاری را بریزیم.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

Dear Mehrban

by divaneh on

You are on the right track. We need an independent think tank to advise the Iranians on the best way forward. Such a think tank could be created and be creative if we could manage to get united and take advantage of our sheer number.

Comments by many dear friends have shown that Iranian diaspora is prepared to financially support a united front in order to establish true democracy and Human Rights in Iran. We now need to think of the strategies to help enabling such unity.

I think we need a list of all Iranian organisations set up by diaspora in order to reach them with our request. I have found a useful list here:

//www.parstimes.com/diaspora/

We need to build on this list and try to include every organisation outside Iran. I wonder if IC would be prepared to create such a section. If not, we can create such a resource in an alternative way.

We then need to know if there is a common objective around which all these organisations can unite and be supported by the rest of the diaspora. We may be able to achieve this by writing to every organisation, explain our objective and ask each organisation for its mission statement. That should allow us to find the common objectives. Perhaps that independent think tank can be created by experts from these organisations and the wider diaspora.

The more ideas that we can all throw in, the better chance we have of finding better strategies.


Mehrban

Divaneh jaan

by Mehrban on

This is a great idea, this organization could do multiple things one may be functioning as a think tank that could actually discuss and frame the issues of Democracy , citizen participation, nationalism, Iranian economy, political structure, etc. 

A tall order perhaps, but I think we are (among other things) missing an Iranian think tank outside of political affiliations.  Am I on the wrong track?


divaneh

چند پاسخ

divaneh


شراب قرمز گرامی

درست می فرمائید و وجود افرادی کلاهبردار که من هم نمونه هایش را دیده ام مانع از اعتماد مردم می شود اما این یکی از آن مشکلاتی است که باید به آن غالب آئیم. همانگونه که خود گفتید یک دست صدا ندارد و به همیاری همه نیاز هست. چشم براه نظریات شما و دوستان گرامی تان هستیم.

جناب انگلیسی

آن هم عالمی دارد

شازده جان

نظر بسیار خوبی است. چنین سازمانی باید در کشور های مختلف به ثبت برسد تا بتوان در هر کشور از قوانین مالیاتی استفاده نمود.

مهرداد عزیز

شما درست می فرمائید و این پراکندگی ما است که ما را بی صدا نموده است. چنین اتحادی امروز از هر زمان دیگر بیشتر لازم است و خوشبختانه همه احتیاجش را حس می نمایند. اگر این اتحاد را بوجود نیاوریم امکان دارد که حتی در صورت تغییر رژیم تنی چند که صدایشان بلندتر است دوباره کشور را به بیراهه بکشانند.

جناب محمد علا گرامی

همۀ ما در حال یادگیری هستیم و اگر انتظارات ایرانیان زیاد است شاید بتوان با آموزش و آگاهی آن را به حد عملی رساند. تجربیات افرادی مانند شما که زودتر از بقیه به چنین نکاتی اشاره نموده اند برای چنین حرکتی بسیار پر ارزش است.

 مم جان

حرف حساب جواب ندارد.

گوزن وحشی عزیز

با همیاری افرادی مانند شما به اتحاد هم خواهیم رسید.

مازیار جان

از حالا می خواهی از ثروتت برای نفوذ بیشتر استفاده کنی؟ 

هشتپر گرامی

با سپاس بسیار برای لطف شما و آگاهی رسانی به دیگران باید بگویم که این از خود گذشتگی شما دوست عزیز قابل تقدیر است. حتماَ ایمیل خواهم فرستاد تا من نیز از خواندنیهای شما بهره مند شوم.

دکتر مهندس جان

گل گفتی که باید آستینها را بالا بزنیم و فکری کنیم که از حرف زدن و حرص خوردن خسته شدیم.

آذربانوی عزیز

امیدوارم که بتوانیم با کمک همدیگر و این همه اراده ای که وجود دارد تغییرات لازم را بوجود آوریم.

فرامرز جان

من فکر می کنم ما به اتحادی همه جانبه در میان ایرانیان احتیاج داریم و این ایرانیان حتی شامل آن گروهی می شود که ممکن است خواهان حکومتی دینی باشند. آن چه مهم است این است که این افراد به آزادی، دموکراسی واقعی، قانونمندی و حقوق بشر معتقد باشند. یک دلیل این که پیشنهاد نمودم هدف چنین تشکلی نمی باید بر اندازی باشد این بود که چنین تشکلی بتواند همۀ افرادی را که دلشان برای ایران می زند متحد کند. دلیل دیگر و مهمتر این بود که بسیاری از ایرانیانی که به ایران رفت و آمد می کنند می ترسند که به هر گونه تشکلی که بوی بر اندازی بدهد بپیوندند و یا آن را حمایت کنند. تشکلی که هدفش اتحاد ایرانیان خارج از کشور و انعکاس خواستهایشان در تصمیمات راجع به ایران است چنین مشکلاتی را نخواهد داشت. وانگهی این فقط پیشنهاد یک نفر است و چنانچه خرد جمعی بر این قرار گیرد که اشتباه است عوض خواهد شد. 

دانشجوی عزیز

من هم مانند شما از توجه همگانی به ضرورت اتحاد شاد شدم. در حال حاضر تنی چند سخنگویان جامعۀ ایرانی خارج از کشور شده اند و این وظیفه جامعه است که اطمینان یابد سخنانی که گفته می شود بیانگر خواستهای واقعی ایرانیان است و در چنین مواردی این سخنگویان را قوت ببخشد. 


divaneh

دوستان گرامی

divaneh


نظرات ارزشمند شما و پیشنهاد کمک برای دستیابی به اتحاد میان ایرانیان نشان می دهد که هنوز ارادۀ ما مردم برای برقراری آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران از بین نرفته است و هنوز از محنت دیگران بی غم نگشته ایم.

  این کار نه کوچک است و نه آسان، ولی امکان پذیر است. بسیار سوالها هست که باید پاسخ گفته شود و بسیار دستها که به هم بپیوندد تا این امر انجام پذیرد. امیدوارم که شما دوستان عزیز بتوانید به یافتن پاسخی به این سوالها کمک نمائید.

1. چگونه می توان ایرانیان را مطمئن نمود که مبالغ اهدائی صرف هدفهای چنین صندوقی می شود و به مصارف شخصی نمی رسد؟ 

2. چه افرادی را برای نظارت و یا مدیریت چنین صندوقی کاندید می نمائید؟ چگونه می توان با آنها تماس گرفت و مصاعدتشان را طلبید؟

3. چگونه می توانیم خود چرخ را بگردش در آوریم؟ آیا می توان در ابتدا فقط لیستی از افرادی که مایل به کمک هستند تهیه نمود بدون آن که پرداختی صورت گیرد و پرداخت را موکول به اقبال کافی نمود؟

4. ما در اطراف دنیا پراکنده ایم. چگونه می توانیم فعالیتهایمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم؟

5. چگونه می توان آگاهی رسانی عمومی نمود و از همه درخواست نمود که در چنین طرحی شرکت کنند؟

6. چنین تشکلی چگونه می تواند مطمئن باشد که صدای واحد همۀ ایرانیان است؟ آیا باید از حالا بدان فکر باشیم و یا فعلاَ فقط سرمایه را به عنوان نیروی محرک چنین کاری بوجود بیاوریم؟

7. کدام سازمانهای ایرانی می توانند به چنین تشکلی علاقمند بوده و بدان بپیوندند و آن را گسترش دهند؟

سوالهای بسیار دیگری نیز باید باشد که همانگونه که عرض شد نگارنده فاقد قدرت فکری لازم برای طرح و یا پاسخی بدانها است. من به سهم خویش حاضرم که در لندن فعالیت نموده و از طرق مختلف از جمله استفاده از نشریات و سایتهای ایرانی از ایرانیان دیگر خواهش کنم که به چنین تشکلی بپیوندند و آن را یاری نمایند. همچنین امیدوارم که بتوانم هفتۀ آینده یک روز کار را کنار گذاشته و به دادگاهی که قرار است در لندن انجام شود بروم تا هم آن را حمایت نموده باشم و هم شاید بتوانم از افراد مجرب علاقمند به حقوق بشر در آنجا راهجویی نمایم.

من همچنین می توانم در بوجود آوردن تارنمایی برای چنین تشکلی کمک نمایم. اول اما باید تشکلی هر چند کوچک ایجاد شود تا با همیاری یکدیگر اهداف و ارزشهای اساسی چنین تشکلی با وضوح بیشتر تشریح شود.

 


daneshjoo

دیوانه ی فرزانه:

daneshjoo


Daneshjoo

با شما و پیشنهادتان همراهم.

خواندن نظرات خوب دوستان می رساند که همه ضرورت عمل را میدانند

و راهکارهای خود را نشان می دهند. هموطنان دیگری نیز هستندکه وقت و

تخصص خود را رایگان در اختیار خواهند گذاشت. 


Faramarz

Yes, But

by Faramarz on

 

 

Divaneh Jaan,

While I fully support your initiative for a grass root opposition group with small financial contributions from a large group of Iranians and complete transparency, I also believe that the effort should be in parallel with the formation of the group itself with a clear agenda, mission and objectives.

For example, I would fully support a group of people who can come out with a plan to “Change the Regime” through certain actions and alliances, both inside and outside of Iran. At the same time, I will be hesitant to be a part of any undertaking that dilutes the efforts by trying to “reform” the Regime and “enforce” the current Velayat Faghih constitution.


Azarbanoo

IGreat Idea

by Azarbanoo on

I will gladly donate my money & time as volunteer to help.  Thanks.


Dr. Mohandes

What a fantastic idea

by Dr. Mohandes on

And what a great and revealing email. SO true, every single word in it.

Now that we know for sure we are in a big mess let's roll'em sleeves up and get to work partners.

Let's do it, and hopefully those of us inside iran can chip in something as well...

Thank you DIvaneh.


default

نفری 5 دولار

hashtpar


دیوانه گرامی: با پیشنها تو موافق هستم. من بازنشسته هستم و حاضرم برای کمک تمام وقت خودرا داوطلبانه در اختیار این صندوق و تشکیلاتی که خواهد بود بگذارم وبه هر شهری که لازم باشد نقل مکان مکان نمایم (در آمریکا ویا اروپاو خارج از مرزهای وطنم). جهت نشر این عقید مقاله شما فردا در نشریه من به نام "خواندنیها-ایران" منتشرخواهد شد. این نشریه به وسیله ئی میل روزانه برای بیش از 1000 خواننده ارسال میشود و درایران هم گیرنده ها انرا تکثیر مینمایند اگر مایل باشید که از چگونه بودن "خواندنیها-ایران" مطلع شوید ئی میل خودرا به آدرس زیر ارسال نمائید تا یک کپی برای بازدید شما ارسال نمایم. همه موفق باشیم Cimay.vatan@gmail.com

 


maziar 58

5$$

by maziar 58 on

If these cretines  will disappear with my $ 5 i'll put $500

Guarnateed.

Maziar


Shazde Asdola Mirza

میگم ۲۲ بهمن چه روزیه؟ میگه روز حمله جمهوری اسلامی به ایران

Shazde Asdola Mirza


Priceless ... Sepaas! 


vildemose

Divaneh jon: What a

by vildemose on

Divaneh jon: What a fantastic idea. Count me in.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


MM

interested - especially given the following email i just got

by MM on

اینجا ایران است! این که شما در خانه چه برنامه‌اى می‌بینید به ما مربوط است،  اینکه در خیابان چه می‌پوشید به ما مربوط است،  آنچه می‌نوشید و آنچه می‌گویید به ما مربوط است!  با چه کسى بیرون میروید به‌ ما مربوط است،  چه دینى دارید و چگونه آرایش میکنید به ما مربوط است؛  اما امنیت، وضع معیشت، قدرت خرید، کیفیت تحصیل، آینده فرزندانتان، تفریح جوانانتان، امنیت راه‌ها، مشکل مسکن، ازدواج فرزندان ایران و بقیه موارد به ما مربوط نیست، مشکل خودتان است.


اینجا ایران است! کشوری که مردم اش بجای حل مشکلاتشان سعی می کنند به بهترین شکل خود را با آن تطبیق دهند...!

اینجا ایران است که در آن ، مردان برای ابراز عشق به جای گفتن: "دوستت دارم"، می گویند: " خونه خالی دارم"

اینجا ایران است! پریشب یکی رو دیوار با اسپری رنگ نوشته بود: "ستمکار ترین رهبر، رهبریست که ظلم خود را دادگری بداند. (امام علی)". دیشب بسیجییا روش رنگ زدن نوشتن "مرگ بر منافق"


اینجا ایران است و كسی كه آب روی كسی بپاشد زودتر از كسی كه اسید بپاشد دستگیر می شود

اینجا ایران است! مجلس طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه را رد می کنه! اما طرح عفاف و حجاب با
۱۹۰ رای تصویب میشه

دریاچه ارومیه خشک شد یه خبر تو صدا و سیما نگفتن حالا امروز میگه 25 فلامینگو در جنوب فرانسه یخ زد


تو شبکه 3 برنامه راهپیمایی روبروی دانشگاه شریف بود به یارو گفت نظرت راجع به حضور پرشور مردم چیه؟ گفت خیلی عالیه مارو از کرمانشاه آوردن اینجا تا مشت محکمی به دهن استکبار بزنیم ....؟؟؟!!!! گزارشگر لکنت زبون گرفت بی نوا

داشتم فکر میکردم... ما وزارت امور خارجه واسه چی میخوایم ؟!! ما که فقط با خودمون در ارتباطیم

به بچه كوچیک همسایمون میگم 22 بهمن چه روزیه؟ میگه حمله جمهوری اسلامی به ایران

یعنی ما ایرانیا آدمهای عجیبی هستیم.
از 2سال پیش که زدن کلی ها رو کشتن
تا به الان که دلار شد 1700 و سکه 650000 تومن و گرونی بیداد میکنه توی خونه نشستیم و فقط باد توی قبقبمون میندازیم 4 تا فحش میدیم بعد پیش خودمون فکر میکنیم چه مبارزه ای هم داریم باهاشون میکنیم
اما حالا که شایعه قحطی و جنگ هست همچین پاشدیم رفتیم غیورمردانه و به صورت کاملا خودجوش تمام فروشگاه ها رو خالی کردیم
خوب  اگه همینجور که نگران ش�=8


Mohammad Ala

ایرانیها در ویران کردن و تاراج میراث ایران نقش بزرگی داشته اند

Mohammad Ala


اگر این بحث در خارج از ایرانیان.کام باشد من شرکت میکنم.  بنظر من ایرانیان.کام نشانگر خوبی است که چرا ما موفق نبوده ایم و نخواهیم بود.

 بیشتر ایراینیها پول برای خیلی چیزها دارند واگر 5 دلار بدهند باندازه 1000 دلار انتظار خواهند داشت ویا مشکل برای سازمانی که پیشنهاد کردید بوجود خواهند آورد. تعداد زیادی از ایرانیها در ویران کردن و تاراج میراث ایران نقش بزرگی داشته اند و نمیشود از آنها انتظار داشت به ایران کمک بکنند.  مشکلات ما از زمان انقلاب شروع نشدند.

نزدیک به ده سال میشود که در مورد تعهد و وظفیه کمک به جامه یک مقاله نوشتم.  این مقاله از طرف غیر ایرانیها بیشتر استقبال شد تا ایرانیها.  

با سپاس برای این تلاش.


Bavafa

دوستِ عزیز و گرامی، دیوانه جان

Bavafa


عدم همبستگی‌ و اتحاد بین ایرانی‌‌ها یکی‌ از عوامل مهم و اصلی‌ بوده که موقعیت مارا به اینجا رسونده و متاسفانه هیچ قدم واقعی‌ و اساسی برای آگاهی‌ مردم و گروه‌های مخالفین و پیوند این گروهها انجام نشده.

یقین هست که تا اتحاد و همبستگی‌ بین گروهها و مردم بوجود نیاد، ما اندر خام این کوچه خواهیم بود.  این تلاش شما برای آگاهی‌، بلکم همبستگی‌ مردم چه خارج چه داخل کشور، کاملا قابل تحسین و ستایش است و امیدوارم که نتیجی بخش باشد.  

همینطور که شراب سرخ عزیز گفتند، متاسفانه اعتماد کم و شک و تردید فراوان، ولی‌ من ترجیح میدم که جای شک رو با اعتماد عوض کنم در این راه هر و به هر گروهی که در این راه قدم برمیداره بپیوندم.

با کامل تشکر

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


Shazde Asdola Mirza

Good idea Divaneh jan

by Shazde Asdola Mirza on

Let's make sure that it is a "charity"; both for our tax, and their clear and open accounting.


anglophile

فقط یک "دیوانه" میتونه که این طور بیشنهادی رو بده

anglophile


Did you enjoy the pun :))


Red Wine

...

by Red Wine on

درود بر دیوانه خانِ گرامی‌ ...

صحبتِ جالب و احساس می‌‌شود که این امری مفید است،هم تشکیل آن پارلمان و هم جمع آوری آن مبلغ.ما از شما حمایت می‌کنیم و گوش به زنگ می‌‌مانیم برای شنیدنِ پیشنهاداتِ دیگر درین زمینه.

اما به چه کسی‌ اعتماد کنیم ؟ این گروه که می‌‌بایستی‌ مسئولِ این گونه کارها باشند؛چه کسانی‌ خواهند بود ؟ هر وقت که بحثِ پول پیش می‌‌آید،ایرانی برداشتِ دیگری می‌کند (حق هم دارد،از بس که نا خلفت شیشه خورده دار زیاد دیده است!)،جمع آوری پول و غیره نیاز به متخصصین (وکیل،حسابدار،اقتصاد دان و غیره) دارد،این گرفتاری را چگونه میتوان حل و فصل کرد ؟

نوشته شما را به دیگر دوستانِ موردِ اعتماد نشان خواهیم داد،یک دست صدا ندارد،باید همفکری کرد و چاره جست که ایران باید از دستِ اسلامیون آزاد گردد.

همچنان بهارتان سبز باد.

با سپاس .