حمله به سفارت انگلیس

Ali A Parsa
30-Nov-2011 (9 comments)
A.O. (anonymous observer) is not an intellectual discourse. >>>

Palestinians Praise Terrorist Basij Arab Brothers

IranFirst

Islamic Jihad Leader Hails Iranian Students for Raiding British Embassy

Fars News Agency
recommended by IranFirst
30-Nov-2011
>>>

Israeli General:Explosions were not accidents

No Oil Imports from Terrorist IRI

IranFirst

Britain pledges support for Iran oil embargo

Reuters / Emma Farge
recommended by IranFirst
30-Nov-2011
>>>

ماهیت مشکوک حمله به سفارت

Military action against Iran

پندارنیک

U.S. military chief: Unclear if Israel would alert U.S. ahead of attack on Iran

haaretz.com / Reuters
recommended by پندارنیک
30-Nov-2011
>>>

Outside IRI Embassy- Waiting to see Rats Leave

IranFirst

William Hague's expulsion of Iranian diplomats divides opinion

Guardian / Robert Booth and Saeed Kamali Dehghan
recommended by IranFirst
30-Nov-2011
>>>

ART

Identity Crisis

Identity Crisis

Homa Arkani's fantastic paintings

by Nazy Kaviani
30-Nov-2011 (8 comments)

>>>

Careful path

Darius Kadivar

Why Turkey is treading cautiously in exerting pressure on Syria

bbc / Jonathan Head
recommended by Darius Kadivar
30-Nov-2011
>>>

John Simpson's Take

Darius Kadivar

Iran: UK diplomatic break is step into unknown

bbc / John Simpson
recommended by Darius Kadivar
30-Nov-2011
>>>
Darius Kadivar
30-Nov-2011 (4 comments)
A two-tiered romantic drama focusing on the affair between King Edward VIII and American divorcee Wallis Simpson and a contemporary romance between a married woman and a Russian security guard.>>>

UK Central Bank Boycott Made Terrorist IRI Go Mad

IranFirst

Former Iranian Diplomat: Regime Planned Embassy Raid

Inside Iran
recommended by IranFirst
30-Nov-2011
>>>
Sahameddin Ghiassi
30-Nov-2011 (3 comments)
 But how can I pay the full amount of money that I owe the credit cards and bank, if no body care that I am robbed and the value of my business is over 50% down?      >>>

UK

بریتانیا در صدر فهرست «دشمنان» جمهوری اسلامی

خشم رژیم علیه کاربرد سلاح نرم از سوی بریتانیا

30-Nov-2011 (6 comments)
اقدام رژیم ایران برای تقلیل روابط سیاسی با بریتانیا و در پی آن، حمله خرابکارانه عوامل رژیم به سفارت‌خانه این کشور در تهران که در روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، یکی از واکنش‌های تند جمهوری اسلامی در برابر فشارهای بین‌الملللی و انزوای روزافزون رژیم در سطح جهان بشمار می‌رود. هم اکنون طیف جدیدی از تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی علیه ایران در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است>>>