روز کورش

نوستالژی رژیم گذشته

مردم نه ایران اسلامی میخواهند نه ایران اهورایی

02-Nov-2012 (11 comments)
چرا به کورش قول نمیدهند که جامعه ای آزاد و برابر و مرفه خواهند ساخت، پدیده ای که در تاریخ ایران اهورایی یا اهریمنی وجود خارجی نداشته است؟ چرا به کورش نمیگویند که بدعت گذاری خواهند کرد و آزادی و برابری و رفاه را در ایران پیاده خواهند کرد؟ چرا میخواهند گذشته را زنده کنند؟ و کدام گذشته؟ پاسخ به این سوالات کار سختی نیست. ما این جنبش، امیال و آرزوهایش را می شناسیم>>>

JUSTICE

Does Iran Have An Ana Mladic?

Mladic's one request before his transfer to the Hague to stand trial was to visit the grave of his daughter

02-Nov-2012 (one comment)
Barreling through Bosnia, Mladic and his henchmen left its families without fathers, mothers, sons and daughters while his family were in Belgrade, safely ensconced in a bubble of peace and propaganda. In 1994, for Ana Mladic, the then 23 year old general’s daughter, the bubble burst. Her body was found in a Belgrade park, along with the general’s favourite pistol, the one he was awarded at his graduation from the military academy>>>

STORY

The Bride & Groom Game

Zari Jan played the Bride and Groom game 27 times

02-Nov-2012 (one comment)
Zari Jan was 36 and not yet married. Her younger brother left for the West to study and she was finally free as a bird. She proposed first, to Agha Farzin, the sandwich guy, then to Ahmad Agha – the fruit seller in the neighborhood. From morning to dusk, Zari Jan would stand by the bridal shop in the town square and stare so hard you could just cry. Finally a family meeting was called. Her old mother begged all her children to find a solution>>>

POETRY

The Night
02-Nov-2012 (one comment)
The night is half over in Texas
And it is past midnight in New York.
The day is opening its eyes in Sweden
Only in the City of Angels
Does the night not leave me alone
>>>

شعر

 شراره‌ی کبریتِ بهانه
02-Nov-2012

من رای‌ام را به زباله دان ِ بطلان ٔبر نخواهم ریخت.
من با شما
 -‌ای بانیان ِ خون به کامی‌ نسل‌ها ! -
پیمان ِ هم روی نخواهم بست
>>>

COMMUNITY

Will Iranian Americans have a voice in America?

Being silent and deferential doesn’t work in a democracy

29-Oct-2012 (40 comments)
In the spirit of strengthening my voice, I chose to attend the National Iranian American Council (NIAC)’s Leadership Conference in Washington, D.C. held between Sep 30th and Oct 2nd. While attending the conference, I met Iranian Americans from across the country. Through hands-on interactive workshops I learned how an unprepared community can be defenseless and at risk while an organized and engaged community can build strong relationships and project considerable power>>>

IDEAS

The Rise of Secular America

David Niose's "Nonbeliever Nation"

29-Oct-2012 (6 comments)
The silence of secular people and their inactivity have led to their marginalization and have fostered the emerging power of the Religious Right which espouses the belief that believing in God is synonymous with morality and righteousness, and secularism means chaos and wickedness. The main reason that America seems to be highly religious, according to the author, is the prevailing view that “being a religious peoples make for a better society, that America's economic and military greatness is the reward for its piety or part of divine plan">>>

دیدگاه

مفهوم حجاب و ارتباط حقوقی آن - ۲

قانون حجاب اجباری و ساختار بی حقی و بی ارادگی همه گانی: آیا نقشه ی راه بی بی سی این استمرار را می خواهد؟

29-Oct-2012
قانون حجاب اجباری سمبل جمهوری اسلامی است و به نظر می رسد خواست حفظ جمهوری اسلامی خواست جمعی اکثریت مردم ایران در وهله ی حاضر نباشد، پس این قانون چیزی تحمیلی و در واقع نماد بی ارادگی تک تک شهروندان در تعیین سرنوشت و نوع حکومت برای خود است. از این رو، قانون حجاب اجباری ظرفیت مسئله شدن برای تمام شهروندان امروزه ایران و نه تنها زنان را دارد>>>

شعر

 ترانه های فراق ۳
29-Oct-2012 (22 comments)
یار آمده ای درد دگر جای تو نیست
ای مرگ برو که جای یغمای تو نیست

امشب گل روی دوست مهمان من است
ای غصه برو، غصه فردای تو نیست >>>

شعر

اتوبوسی بنام هوس
29-Oct-2012
فردا
پشتِ دروازۀ شهر جمع‌شدند صدها
حق‌جوی و كینه‌خواه
خدایان می‌خندیدند
راهیان از غلظتِ نور
>>>

سازمان

ما و اوباما

تنها راه تاثیر در سیاست خارجی آمریکا داشتن یک نهاد فرا گیر است

26-Oct-2012 (4 comments)
اصولا مردم آمریکا به اوباما و هر شخص دیگر که کاندید این شغل است رای نداده اند که مشکل ما ایرانیان را حل کند. وظیفه اصلی هر رئیس جمهور چه در آمریکا و در هر کجای دنیا پیشبرد منافع ملی آن کشور است. بنابراین بر خلاف خواسته ما ایرانیان، وظیفه اصلی آقای اوباما حفظ منافع ملی مردم و کشور آمریکا در جهان میباشد>>>

PRESIDENT

Either you want war, or you want peace

Iran is in deep trouble and people are starting to suffer

26-Oct-2012 (52 comments)
Once again my writings here will most likely piss off some people but some things need to be said. First a quick summary: If you are voting for Romney you are voting for war with Iran. If you think sanctions are justified then you have been brainwashed by propaganda originating from the war party and the Israeli lobby>>>

دیدگاه

مفهوم حجاب و ارتباط حقوقی آن - ۱

قانون حجاب اجباری و ساختار بی حقی و بی ارادگی همه گانی: آیا نقشه ی راه بی بی سی این استمرار را می خواهد؟

26-Oct-2012 (6 comments)
اشتباه از همه مهیب تر این است که فرهنگ مردمی ناخالص اسلامی (با هر تعبیری) را با ایدئولوژی اسلامی ایده بندی شده توسط خمینی یا عده محدودی یکی بیانگاریم. از آن جا که فرهنگ بر خلاف اراده ی ایدئولوژیک دولتی چیزی منجمد نیست بکله، در عین تاثیر گذاری کلان بر روابط اجتماعی و دیرپایی، سیال و تاثیر پذیرنده است>>>

FOOD

The Spice Whisperer

Intro to my book which I will publish one way or another

26-Oct-2012 (2 comments)
I walked for the first time into the communal kitchen at the end of the hallway of my dorm on cold Moscow day, a place always buzzing with people of all colors, speaking all languages, and cooking. I noticed three women – one standing, glaring at her pan and stirring something, another wearing a head scarf chopping a bunch of parsley, garlic and tomatoes, her spices neatly stacked next to her, and the third making something that looked and smelled very familiar to me>>>

فوتبال

و اما، چرا من پرسپولیس را دوست دارم؟

فیزیک تیمی را میتوان تغییر داد، اما شیمی آنرا نه

26-Oct-2012
پرسپولیس اینروزها با مسائلی روبروست که ذهن بسیاری از فوتبال دوستان را درگیر خود کرده است. همه هواداران این تیم از خود می‌پرسند که چرا پرسپولیس به این روز افتاده؟ علت اساسی حال و روز پرسپولیس در چیست؟ بازیکن مدّعی ندارد؟ سر مربی نامدار ندارد؟>>>