POETRY

Morning Workout
18-Oct-2012 (one comment)
On my balcony
There are three things
That make my day:
Wind chimes, a red rose and a stationary bike. >>>

شعر

ترانه های فراق  - ۱

تذکار شاعرانه

18-Oct-2012 (15 comments)
امشب هوس باده لعل است مرا
کی باده انگور کند مست مرا؟

مائیم و حضور یار و نوش از قدحش
یک  همچو شبی کجا دهد دست مرا؟ >>>

ELECTIONS

Divide and Rule

Obama & Romney on Iran

16-Oct-2012 (12 comments)
The international war of nerves over Iran ebbs and flows. Talk that Israel, the United States, or both might launch a pre-emptive military strike on Iran's nuclear facilities has been ever-present this year - but with the U.S. presidential election less than a month away, the idea of starting another war in the Middle East seems to have faded, at least for now>>>

VIEW

What to do about Iran?

A military strike could speed an Iranian decision to build a nuclear weapon

16-Oct-2012 (6 comments)
An attack on Iran could set back Iran's ability to build a nuclear weapon but not stop the program permanently. Barring a decision to deploy large numbers of troops on the ground, we doubt that U.S. military attacks from the air — plus other means, such as drones, covert operations and cyberattacks — could eliminate Iran's capability to build a nuclear weapon, bring about regime change or force Iran to capitulate to U.S. demands>>>

میراث

روز کورش بزرگ

روز افتخاری جهانی برای ایرانیان

15-Oct-2012 (13 comments)
ما چگونه می توانیم نسبت به این مرد بزرگ، که از میان مادران و پدران 2500 سال پیش مان برخاسته و در حافظه ی بشری جاودانه شده بی اعتنا باشیم؟ آن هم در زمانه ای که می بینیم قرن ها پس از او (یعنی فقط 150 سال پیش) شخصیتی چون آبراهام لینکن بخاطر پافشاری در آزادی سازی بردگان اينگونه مورد احترام و تحسین نه تنها ملت خویش که حتی شخصیت هایی از چپ ترین تا راست ترین مردمان کشورهای مختلف است؟>>>

شعر

شوخی ناموسی شاخ نبات
15-Oct-2012 (7 comments)
حافظ شیرازی جونوم، قند عسلی،
ابروتو به من بنما تا شوم راضی
ابرومو می خوای چه کنی بی آبرو خانوم
خَم تو دنیا زیاده، اینم مثل اونه
>>>

شعر

اگر حافظ جای من بود
15-Oct-2012 (2 comments)
اگر حافظ جای من بود... بجای اینکه بگوید:
 «الا یا ایهالسّاقی  اَدِرکأساً  و  ناوُلها
 میگفت:
الا ای مرد بار تِندِر بجان جمع کلفَت ها >>>

NUCLEAR

Bibi’s Three Steps Forward, One Back

Netanyahu and his team have been bluffing, not threatening

13-Oct-2012 (5 comments)
There seems to be a delusion reigning in Washington. After Israeli Prime minister Benjamin Netanyahu’s cartoonish presentation at the United Nations General Assembly and implicit signaling that he would not unilaterally attack Iran before the U.S. elections, there is a belief that Netanyahu caved to President Barack Obama. But did he really? The choreography around Israel's threats to attack—unless the U.S. and the EU further sanctioned Iran, did not strike a deal, and committed to take military action at some point—was elaborate, relentless and quite convincing>>>

ناجی

از شاهزاده رضا پهلوی تا ظهور مهدی موعود

کلید نجات ما در مشارکت همه ماست

13-Oct-2012 (38 comments)
متاسفانه ما ایرانی ها این داستانها را باور کرده و قرنها است که همه نشسته ایم به انتظار یک "ناجی افسانه ای"، یک "شاهزاده سوار بر اسب سفید"، یک "امام زمان ته چاه"، یک "قدر قدرت" که بیاید و شر دولت های استبدادی را از سر ما کنده، و ما را به آزادی و دموکراسی رهنمون شود>>>

کتاب

 نقش فریب در عشق

مرد‌ها در رابطه‌شان با زنان از قابلیت خودفریبی بیشتری استفاده می‌کنند

13-Oct-2012 (3 comments)
در بخش نخست بازبینی کتاب زیست‌شناس و مردم‌شناس، دکتر رابرت تری ورس، با عنوان «فریفتن دیگران و خودفریبی» مشخص شد که وی تلاش دارد ثابت کند موجودات زنده برای ادامه بقا از ترفندِ فریب و دروغ استفاده می‌کنند. ترفندی که برای هر چه بهتر عملی شدن، در قدم اول مستلزم آن است که موجود زنده قادر به فریب >>>

شعر

موش‌ها و آدم ها
13-Oct-2012 (6 comments)
پرده تمدنش را کنار زدم
تا آبشاری از مرمر سپید نمایان شد.
دستهای زمخت و تیره رنگم
با هیجان سرگرم ستایش آن اعجاز شدند.
>>>

شعر

از « آ » تا « ی » ای آزادی
13-Oct-2012
سرِ چوب‌كبریت را
تركرد و نوشت
هرجا هركو هروقت
عشق ما راست
>>>

بحران

عاقبت کار به کجا خواهد کشید؟

ماه‌های سرنوشت‌سازی در پیش است

10-Oct-2012 (6 comments)
در شدیدترین بحران اقتصادی دوران حکومت، صف‌بندی‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است، و در این صف‌بندی‌ها هاشمی رفسنجانی نقش فعالی را به عهده گرفته است. او که خود را قهرمان «عبور از بحران» در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی می‌شناسد، اکنون یک‌بار دیگر به میدان آمده تا شاید بتواند کشتی پر تلاطم «نظام» را از توفان سهمگینی که گرفتار آن شده برهاند>>>

VIEW

War with Iran and the Economy

Should America Do Wrong Things for the Right Reasons?

10-Oct-2012 (10 comments)
With the rise in conservatism and the likely success of Mitt Romney in the upcoming presidential election, there will be a renewed effort to beat the war drum in regard to Iran. Given the disappointing economic conditions here in the U.S., there might be popular support for war, especially among some politicians and economists who believe that war will jump start our stalled economy. In a September 5, 2010 article in The New York Times, renowned economist Paul Krugman stated: “From an economic point of view, World War II was, above all, a burst of deficit-financed government spending”>>>

JUSTICE

A Role in International Courts

Interview with Payam Akhavan, Part 1

10-Oct-2012 (4 comments)
Payam Akhavan works as defender and prosecutor in international courts. Payam Akhavan was the first prosecutor of the post-Nuremberg international criminal courts, prosecuting criminals such as former Yoguslav president, Slobodan Milosevic, and helped with truth commissions and criminal tribunals in other countries such as Rwanda, Cambodia, and Guatemala. Akhavan was the first prosecutor of the post-Nuremberg international criminal courts>>>