این قافله عمر عجب می گذرد

alishmetal
by alishmetal
14-Oct-2012
 

این قـافله ی عمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را کـه شب می گذرد


Share/Save/Bookmark

more from alishmetal