چکمه از زبان شاعران تازه کار


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
02-Oct-2011
 

 

 

چکمه ی دخترمن
آی آدمها ؛ من گریزان از رنگ
من گریزان از ننگ
من از اعماق هزار توی دوصد کوچه ی تنگ می آیم
زحمتی نیست اگر به آن دولتمردی
که سرش از مضیق من وُ ما آونگ آست
بفرمایید که ؛ دوسه واژه
به عدالت مانده ،
دوسه چاله
تا خانه ی ملت مانده ،
زیر باران
چکمه ی دخترمن سوراخ است : برات رفيعي

چکمه
چکمه هام کنار جاده ، تو سرم هوای رفتن
منو چکه های آبی ، آسمون بغضتو بشکن
تک و تنها و پر از عشق همسفر می شم با جاده
وصله می زنم امیدو با نفس های پیاده : فاطمه سالاریه

چکمه پای مهین و چکمه شمر لعین
دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه
هر دو جانسوزند، این کجا و آن کجا
دختری در زیر یار و پیرمردی زیر باز
هر دو مینالند، این کجا و آن کجا
مرده ای در حال غسل و دلبری در توی حوض
هر دو عریانند، این کجا و آن کجا
چکمه پای مهین و چکمه شمر لعین
هر دو پاپوشند، این کجا و آن کجا
شکر مازندران و شکر هندوستان
هر دو شیرینند، این کجا و آن کجا
شعر حافظ شعر است و شعر ماست شعر
هر دو شعرند، این کجا و آن کجا : لا ادری


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

برای استاد

All-Iranians


خصم تیرآور اگر دم زند آماجش کن
بزنش کفشکی و چکمه ی مرحاجش کن : میر نجات
(از آنندراج و غیاث ذیل لغت چکمه ٔ مرحاج )
  لغت نامه دهخدا

//www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-bce932a0d3234974afad6fe5f055d09e-fa.html

مرحاج : در تداول داش مشدیها، مخفف میرحاج . کسی که پای بسیار بزرگ دارد و هیچ کفش یا چکمه ای به پای او راست نیاید
لغت نامه دهخدا
//www.loghatnaameh.com/dehkhodasearchresult-fa.html?searchtype=0&word=2YXYsdit2KfYrA%3d%3d


All-Iranians

هوشنگ جان

All-Iranians


حتما میتوان گفت . اینهم مدرک

چکمه (ترکی ، اِ) در ترکی ، موزه را گویند (آنندراج ) (غیاث ). مأخوذ از ترکی ، موزه ٔ ساقه بلند و کفش مسافر. (ناظم الاطباء). قسمی پوتین ساقه بلند چرمین . پوتین ساقه بلند مخصوصی که معمولاً افسران ارتش یا اشخاص دیگر در اسب سواری پوشند. پای پوش چرمین بلندساق که بیشتر در اسب سواری و چوگان بازی از آن استفاده کنند.
لغت نامه دهخدا
//www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-bce932a0d3234974afad6fe5f055d09e-fa.html


default

استاد آیا "پوتین" هم حساب میاد ، یا فقط چکمه؟

Hooshang Tarreh-Gol


.... بپوش پوتینتو دیره
بزن عقلم سر جاشه
برادر پای من گیره
بکش دستاتو رو ماشه .... --------------------------------------------------------------------------  //iranian.com/main/blog/hooshang-tarreh-g...

All-Iranians

Poem about Boots

by All-Iranians on


All-Iranians

گل را به زیر چکمه نیانداز

All-Iranians


با تشکر از جناب دکتر سعادت نوری برای اشعار انگلیسی ، اینهم شعری از عسگر آهنین

تنها به نیمی از ماه
کز پشت ابرها در آمد
نگاه کردی
آنگاه، شاخه های گل سرخ را
در پای پنجره ات دیدی
آن ها پیام من به تو بودند
نا دیده شان نگیر!

گل را به زیر چکمه نیانداز
این، منصفانه نیست
گل ها نشانه های عشق نهان اند
نه موج شایعه ی عشق های مجازی
آوای سرخ ترین
سرچشمه ی زلال غرایز
از ژرف ترین جنگل پوشیده
در پرده های مه ...

فرصت بده
تا دایره ماه
کامل شود
آنگاه، شاخه گلی را
بردار و ُ خوب نگاهش کن
با چشم دل نگاهش کن
تا آن یقین سرخ
از لابلای شاخ و برگ شایعه
راهی به سوی قلب تو بگشاید : عسگر آهنین
٣۰ سپتامبر ۲۰۱۱

 

//www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=40806


M. Saadat Noury

Poems on Boot by Richard Smyth

by M. Saadat Noury on

 Old Boot

I will go with the boot
into distances
the long haul through life

The boot will be with me
in summer mud,
on mountain trail,
through winter mist.

It will hold me
like a mother holds her child
and I will be warm and safe...

More: //www.anabiosispress.org/rsmyth/writings/poetry/bootpoems.html


All-Iranians

To Poetry Lovers

by All-Iranians on

If you know any poem on Boot (Chakmeh),  please share it with us. Thanks.