All-Iranians
04-Dec-2012 (11 comments)

اشعاری از خسرو باقرپور ، مجید نفیسی و رضا براهنی

>>>
All-Iranians
02-Dec-2012 (2 comments)

 معرفی محمد نوری خواننده ی ترانه‌ ی معروف جان مریم

>>>
All-Iranians
30-Nov-2012 (2 comments)

پیشترها می شد سرِ پُـل، بستنیِ لادن خورد
بعد با پیکانی فرسوده/ تاب، در حاشیه ی جردن خورد

>>>
All-Iranians
29-Nov-2012 (5 comments)

معرفی محسن دولو پدر کاریکاتور نوین ایران 

>>>
All-Iranians
27-Nov-2012 (4 comments)
Amazing things can happen in the cyberspace! >>>
All-Iranians
25-Nov-2012 (14 comments)

معرفی حسین حاج فرج دبّاغ مشهور به عبدالکریم سروش یکی از اعضای حلقه ی اسلامی فراماسونری ایران و عضو کلوب سری بیلدربرگ

>>>
All-Iranians
23-Nov-2012 (7 comments)

معرفی استاد حسین سرشار خواننده ی اپرا ، هنرآموخته ی كنسرواتوار سانتاچی چیلیای رم (ایتالیا) و بازیگر بسیاری ازنقش ها درتعدادی از فیلم های معروف اپران

>>>
All-Iranians
21-Nov-2012 (36 comments)

خادم شمر كنوني گشته ، وانگه ناله ها
با دو صد لعنت ، ز دست شمر ملعون مي كنند

>>>
All-Iranians
19-Nov-2012 (8 comments)

وى حدود چهار دهه در امور سیاسى كشور فعالیت كرد. بارزترین شاخصه وى مخالف‌خوانى بود به گونه‌اى كه به طعن به او قطب منفى می‌گفتند

>>>
All-Iranians
17-Nov-2012 (12 comments)

در این قسمت به معرفی عبدالرحمن فرامرزی روزنامه ‌نگار ، نویسنده ، استاد دانشگاه ، و سردبیر سابق روزنامه ی کیهان می پردازیم

>>>
All-Iranians
14-Nov-2012 (6 comments)
آورده‌ایم هر چه شما فکر می‌کنید- چیزی نمانده "شعر تر" از چین بیاوریم / هر چند توی کشور ایران زیاد هست- ما ، می ‌رویم "گور خر" از چین بیاوریم >>>
All-Iranians
08-Nov-2012 (15 comments)

تا کی می باید شاهد قتل جوانان برومند ایران بود؟

>>>
All-Iranians
07-Nov-2012 (14 comments)

معرفی شاعر معاصر ایرانی ، امیر هوشنگ ابتهاج معروف به  ه‍. الف سایه

>>>
All-Iranians
06-Nov-2012 (5 comments)
Jarrett's great-grandfather, Robert Robinson Taylor, was the first African-American to graduate from MIT >>>