اعتراض به یونسکو، برای حذف نام ایران و خلیج فارس


Share/Save/Bookmark

اعتراض به یونسکو، برای حذف نام ایران و خلیج فارس
by areyo barzan
28-Jun-2012
 

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد

براساس گزارش «خبرگزاری مهر, همزمان با سی و ششمین اجلاس کمیته میراث جهانی، که امسال در مسکو برگزار می شود، کتابی به نام World Heritage in the Gulf Region (میراث جهانی در حوزه ی خلیج) از سوی سازمان جهانی یونسکو منتشر شده که در آن به معرفی ميراث فرهنگی ـ جهانی کشورهای اطراف خلیج فارس می پردازد. در این کتاب نه تنها عنوان خلیج فارس بدون کلمه فارس به کار رفته، بلکه نام ایران هم از فهرست کشورهای این منطقه حذف شده است.

باید توجه داشت که تا کنون ایران با داشتن 13 اثر فرهنگی ـ تاریخی صاحب بیشترین میراث جهانی در حوزه خلیج فارس است و نام نبردن از آن در کتابی که اختصاص به میراث جهانی کشورهای حوزه ی خلیج فارس دارد، امری کاملا غیرمسئولانه به شمار می آید و از سازمانیبیانیه بنیاد میراث پاسارگاد براساس گزارش «خبرگزاری مهر, همزمان با سی و ششمین اجلاس کمیته میراث جهانی، که امسال در مسکو برگزار می شود، کتابی به نام World Heritage in the Gulf Region (میراث جهانی در حوزه ی خلیج) از سوی سازمان جهانی یونسکو منتشر شده که در آن به معرفی ميراث فرهنگی ـ جهانی کشورهای اطراف خلیج فارس می پردازد. در این کتاب نه تنها عنوان خلیج فارس بدون کلمه فارس به کار رفته، بلکه نام ایران هم از فهرست کشورهای این منطقه حذف شده است.

باید توجه داشت که تا کنون ایران با داشتن 13 اثر فرهنگی ـ تاریخی صاحب بیشترین میراث جهانی در حوزه خلیج فارس است و نام نبردن از آن در کتابی که اختصاص به میراث جهانی کشورهای حوزه ی خلیج فارس دارد، امری کاملا غیرمسئولانه به شمار می آید و از سازمانی که بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون های مربوط به میراث فرهنگی کار می کند، غیر مسئولانه، و حیرت انگیر است.
متاسفانه دولت جمهوری اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اين حکومت، همچون همیشه، نسبت به این برخوردها که به طور مستقیم حقوق ملی و قانونی مردم ایران و میراث فرهنگی آن ها را مورد تهدید قرار می دهد، بی توجه بوده و بدون کوچکترین اعتراضی در اجلاس امسال این سازمان نیز شرکت کرده است.

بنیاد میراث پاسارگاد، همان گونه که همیشه، با اتکا به قوانین بین المللی، نسبت به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی سرزمین مان تلاش کرده است، در این مورد نیز با هر وسیله ی ممکنی که در اختیار داشته باشد اقدام نموده و از جمله از طریق نماینده خود درپاریس با سازمان یونسکو تماس گرفته و نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع همگان خواهد رساند.

در عین حال به این وسیله از مردمان سرزمین مان که مالکان واقعی آن هستند تقاضا می شود که به طور مستقل نیز نسبت به حذف نام ایران و نام خلیج فارس از سوی سازمان یونسکو اعتراض کرده و برای گرفتن حق ملی و قانونی خود به طور مستقیم اقدام کنند.

به این منظورشما می توانید با ارسال متنی که در زیر می آید، یا هر متنی که مناسب تشخیص دهید، در این اعتراض ملی شرکت کنید.

//www.savepasargad.com/
*****
This is to strongly protest the exclusion of Iran from amongst the countries of the ”Persian Gulf Region”, as well as the omission of the word “Persian” from the name this gulf, in UNESCO’s publication “World Heritage in the Gulf Region”. The proper name of the region is ”Persian Gulf” and Iran, as the biggest country of the region, has 13 cultural sites registered by the UNESCO as part of the world heritage.
ترجمه متن بالا ـ به این وسیله قویا نسبت به حذف نام ایران از فهرست نام کشورهای حوزه ی خلیج فارس و همچنین حذف فارس از عنوان خلیج فارس در کتاب «میراث جهانی در حوزه ی خلیج» اعتراض می شود.

نام صحیح این منطقه خلیج فارس است و ایران به عنوان بزرگترین کشور این منطقه دارای 13 اثر فرهنگی است که به وسیله ی یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است

آدرس های سازمان یونسکو:

ایمیل آدرس
General email:
info@unesco-ihe.org
تلفن
Telephone:
+31 (0)15 215 1715
فکس
Fax:
+31 (0)15 212 2921

پست
Postal Address:
UNESCO-IHE
PO Box 3015
2601 DA Delft
The Netherlands

که بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون های مربوط به میراث فرهنگی کار می کند، غیر مسئولانه، و حیرت انگیر است.

متاسفانه دولت جمهوری اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اين حکومت، همچون همیشه، نسبت به این برخوردها که به طور مستقیم حقوق ملی و قانونی مردم ایران و میراث فرهنگی آن ها را مورد تهدید قرار می دهد، بی توجه بوده و بدون کوچکترین اعتراضی در اجلاس امسال این سازمان نیز شرکت کرده است.

بنیاد میراث پاسارگاد، همان گونه که همیشه، با اتکا به قوانین بین المللی، نسبت به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی سرزمین مان تلاش کرده است، در این مورد نیز با هر وسیله ی ممکنی که در اختیار داشته باشد اقدام نموده و از جمله از طریق نماینده خود درپاریس با سازمان یونسکو تماس گرفته و نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع همگان خواهد رساند.

در عین حال به این وسیله از مردمان سرزمین مان که مالکان واقعی آن هستند تقاضا می شود که به طور مستقل نیز نسبت به حذف نام ایران و نام خلیج فارس از سوی سازمان یونسکو اعتراض کرده و برای گرفتن حق ملی و قانونی خود به طور مستقیم اقدام کنند.

به این منظورشما می توانید با ارسال متنی که در زیر می آید، یا هر متنی که مناسب تشخیص دهید، در این اعتراض ملی شرکت کنید.

//www.savepasargad.com/

*****

This is to strongly protest the exclusion of Iran from amongst the countries of the ”Persian Gulf Region”, as well as the omission of the word “Persian” from the name this gulf, in UNESCO’s publication “World Heritage in the Gulf Region”. The proper name of the region is ”Persian Gulf” and Iran, as the biggest country of the region, has 13 cultural sites by the UNESCO as part of the world heritage.

ترجمه متن بالا ـ به این وسیله قویا نسبت به حذف نام ایران از فهرست نام کشورهای حوزه ی خلیج فارس و همچنین حذف فارس از عنوان خلیج فارس در کتاب «میراث جهانی در حوزه ی خلیج» اعتراض می شود.

نام صحیح این منطقه خلیج فارس است و ایران به عنوان بزرگترین کشور این منطقه دارای 13 اثر فرهنگی است که به وسیله ی یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است

آدرس های سازمان یونسکو:

ایمیل آدرس

General email:

info@unesco-ihe.org

تلفن

Telephone:

+31 (0)15 215 1715

فکس

Fax:

+31 (0)15 212 2921

پست
Postal Address:

UNESCO-IHE

PO Box 3015

2601 DA Delft

The Netherlands


Share/Save/Bookmark

more from areyo barzan
 
Azarbanoo

I did to UNESCO but NY times Fax #

by Azarbanoo on

is not responding, may be it is wrong FAX#.


Red Wine

...

by Red Wine on


The New York Times


620 Eighth Avenue,New York, NY 10018


 or faxing (212) 556-3622 .


---

Le Figaro ( French daily newspaper)


58 Rue Convention


75015 Paris, France


01 45 77 84 08


---

Le Monde ( French daily newspaper)


Bd Auguste-Blanqui 80,


F-75707 Paris Cedex 13

---
Diario El Mundo (Spanish daily newspaper)


 Calle Pradillo, 42. 28002 MADRID (España).

Teléfono: (34) 91 58 64 800. Fax: (34) 91 58 64 848

---

The Times (England)

1 Virginia Street,London,E98 1RL
---
The Globe and Mail (Cnadian newspaper)


444 Front Street West,


Toronto, Ontario, M5V 2S9


areyo barzan

Dear Red Wine

by areyo barzan on

I see the merit in your argument

Please provide us with some addresses. and I will doe it

 Long live Iran


Red Wine

...

by Red Wine on

 این چنین کارهایی را کسی‌ بدان ترتیبِ اثر (به این نحو) نخواهد داد.اگر واقعاً عزمتان جزم است به روزنامه‌های بزرگ در آمریکا،کانادا،انگلستان،فرانسه نامه نگاری کرده و خبر رسانی کنید.