خیز بلند عالیجنابان رنگی برای نجات جمهوری اسلامی


Share/Save/Bookmark

خیز بلند عالیجنابان رنگی برای نجات جمهوری اسلامی
by areyo barzan
12-Jul-2012
 

بیانیه امروز کمپین سفارت سبز،

مهر تاییدی بود بر صحبتها و زمزمه هایی که از حدود یک ماه قبل در مورد جلسات سری و دیدار هاشمی رفسنجانی و خاتمی با رهبر جمهوری اسلامی،

به بیرون درز کرده بود .

اگر دقت کنیم این روزها،

سخن از رفع حصر خانگی موسوی و کروبی نیز به گونه ای هدفمند از سوی حکومت مطرح شده تا جامعه را آماده یک رفرم کرده و نظام را به قول خودشان با یک جراحی ناخواسته،

از مرگ نجات دهند.

آنچه که سران نظام و سهامداران جمهوری اسلامی را به این مهم وادار کرده است،

همانا سخن گفتن و عمل به همبستگی از سوی اپوزیسیون متفرق است،

که در روزهای آینده می رود با اعلام فراخوان و تشکیل شورای ملی برای حرکت بسوی یک انتخابات آزاد،

وارد فاز عملیاتی مقابله رو در رو با نظام فاسد و دیکتاتوری جمهوری اسلامی شود .

ترس از سرنگونی نظام،

حاکمان را بر آن داشته تا با حداکثر توان مالی وانسانی خود، در جهت جلوگیری از تشکیل شورای ملی اقدام به معامله و بده بستانهای سیاسی با گروههای دخیل در انقلاب شورشگونه 57 کنند و در این میان،

حتی با کسانی که تا دیروز از آنها بعنوان مخالفین نظام و فتنه گران نام می بردند،

بر سر میز مصالحه بنشینند .

آنچه که بیشتر از همه برای هر انسان آزادیخواهی مشمئز کننده و آزار دهنده است،

آن قسمت از سخنان هاشمی در محفل تاریک عالیجنابان است که به روشنی به عوامل اصلی دخیل در سقوط حکومت محمدرضا شاه اشاره می کند که امروزه جبهه ای از مخالفان رژیم را شامل می شوند و از آنها بعنوان ید واحده در شورش 57 یاد کرده!

و اقرار می کند که اطلاعات اتحاد اپوزیسیون در خارج از کشور را از این مزدوران دیروز و امروز دریافت می کنند!

و به روشنی از معامله با آنها برای جلوگیری از سقوط نظام،

پرده بر می دارد.

مردم ایران، همچنان که بارها و بارها در طول سی و اندی سال گذشته،

حکومت این عالیجنابان رنگارنگ را تجربه کرده اند،

بخوبی می دانند،

همه این رنگها،

زائیده جعبه آبرنگ جمهوری اسلامی است وماهیت آنها در اصل یکی بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی،

آئینه تمام نمای نظامی به نام جمهوری اسلامی است .

هموطنان عزیز،

مطمئنن دیگر فریب این رنگ عوض کردنهای حکام نظام را نخواهند خورد و با حمایت قاطع خود ازتشکیل شورای ملی و عمل به سیاستهای آن در روزهای نزدیک آینده،

همه این دسیسه ها را با شکست مواجه خواهند کرد .

پاینده ایران و ملت ایران


Share/Save/Bookmark

more from areyo barzan
 
JustAnIranian

Reformists! Check this out

by JustAnIranian on


JustAnIranian

Hasan Shariatmadari

by JustAnIranian on

I just read that the reformists are planning a coup. For whoever was surprised about the comments of Hasan Sariatmadari in his debate with Reza Pahlavi: he must've known something like this is going on. 

Shame on you bacheh Akhoond e badbakht: This is your idea of democracy? Shame on you and you showed your true colors.... 


Cost-of-Progress

Whenever

by Cost-of-Progress on

the end comes for these anti nationalist so called Iranians, I certainly hope that those who comitted murder and meyhem, those responsible for setting Iran back at least two hundred years and those who denied the very basic right of people will be tried in a court of law and judged by those whom they affected most!


persianone33

btw to add to your point areyo

by persianone33 on

This is almost on top of the google news search on Iran today

 They are def trying to build a new momentum to save their ass even if its just for sure

//www.bloomberg.com/news/2012-07-12/iran-former-minister-seeks-referendum-on-nuclear-program.html

 


persianone33

Bakhtiar Version 2.0 but will it work

by persianone33 on

I think it's universally agreed that this is just an attempt to save face and save what's remaining of the regime in with doing what Reza Pahlavi called in his most recent interview Cosmetic changes.

 Is it going to make a big difference at the end is it that right solution, I personally agree with those that thing this is not the solution and complete regime change or free referendum is the right path to take

Unfortunately talking to many relatives from Iran, I believe there is a layer of the population that is so disheartened seeing what is happened in Syria, seeing what went down in 2009, and experiencing the violence of the previous revolution and the aftermath, topped with current sanctions and economic crisis, that would be happy to see these cosmetic changes take place, that would be ok if Iran backed away from it’s nuclear ambitions and things go a bit easier so people could resume the relatively free easier life they had in the 90s and early 2000s without seeing a major shift. That worries me, but I truly hope that is only coming from smaller group of population inside Iran in their 50s-60s say we can call it a tired layer of the population. What do you guys thinks? Will people accept moderate relative improvements? Consider that things have gone from bad to Terrible such as cost of currency exchange etc etc and some wish things could go to the way it was maybe even 4-5yrs ago 

 


Faramarz

Something is Rotten in the State of Denmark!

by Faramarz on

 

Thanks for your blog Areyo.

The Regime is under tremendous pressure right now and is looking at pressure valves like the Reformers for some relief. And Rafsanjani, the businessman, is at it again.

You also hear a lot from Mohammad Nurizad, one of the pillars of the Islamic Republic that is now criticizing Rahbar. He just published a letter saying that Sepah is very unhappy now-a-days, implying that it might do something, like a coup, as if they are not in charge already!

I believe that all the noise that comes out of Iran has to do with preserving the Regime in some shape or form because of the imminent collapse of Assad and the success of the sanctions.

 

//nurizad.info/?p=19306 


JustAnIranian

Too little, too late

by JustAnIranian on

Koor khoondan.

The reforms that Iran needs right now are larger than anything the reformists even understand. Economically they are in a corner, socially they are totally dumb... And what about all the political prisoners? 

 Real and effective reforms mean bye bye IRI. The plan is already dead.  


Azarbanoo

Great Advice to Compatriotes in

by Azarbanoo on

IRAN & all over world.  Only Khaenans listen to these Islamists who have proven to be enemies of IRAN & IRANIANS.