پیام از ایران به روشنفکران ومدعیانی که نمیتوانند دست از غرض و مرض بکشند


Share/Save/Bookmark

پیام از ایران به روشنفکران ومدعیانی که نمیتوانند دست از غرض و مرض بکشند
by areyo barzan
06-Jul-2012
 

هنوز هم همان روشنفکر نمایان سال 57 و یاران کراواتی خمینی که در ساختن این انقلاب و این سیه روزی ملی نقشی اساسی و کلیدی داشتند بعد از سی وسه وسال واندی بگونه ای مغرضانه و احمقانه میخواهند هم تاریخ را تحریف کنند وهم خدمات رضاشاه بزرگ ومحمد رضاشاه فقید در زیر پوسته ای از غرض ورزیهای جاهلانه محو نمایند.

ببینید غرض ورزی شان تا کجاست که حتی به ایران ونجات ایران فکر نمیکنند چون میدانند که از نظر وزنه سیاسی وارائه نظرات واندیشه های آزادیخوانه بمعنای واقعی حتی قابلیت رو درروئی گفتمانی و از زیر سقف نشستن با شاهزاده رضا پهلوی اکراه دارند و همه تلاششان بزعم خودشان مخدوش کردن سخنان بی نظیر و بی بدیل رضاپهلوی در مورد آزادی ایران است.

آنها چقدر جاهلند وبی خبر که نمی فهمند ونمی دانند که نسل جوان درون ایران چه ارتباط تنگاتنگی با نظرات و تفکرات آزادمنشانه شاهزاده رضا پهلوی بر قرار نموده تا جائی که رژیم حتی درپارکها با گماشتن گزمه های هار از جمع شدن سه جوان پیشگیری میکند واگر لازم باشد به تفتیش بدنی آنها میپردازد که شاید سی دی یا تصاویر شاهزاده را از جیبشان بیرون بیاورد.

نگاه کنید به موضع گیری های روشنفکران و مفسرینی چون بهرام مشیری که غرض . مرض از سر وپایش میریزد. من میپرسم : چرا افرادی چون دکتر میلانی ها و علمداری ها واسد همایون ها و حسن شریعتمداری ها و گنج بخش ها و جماعت به اصطلاح جمهوری خواهان حتی از نشستن با چنین شخصیتی فراری هستند؟؟؟ مگر شاهزاده رضا پهلوی بجز آزادی و استقرار دمکراسی در کشور سخن دیگری بر زبان آورده است ومیاورد. وزنه کاریزمای این شخصیت تا آنجا قابل مقایسه با آن دیگران نیست که با قاطعیت اعلام میکند که اگر پس از آزادی ایران ، ملت ایران در یک رفراندوم واقعی ونه مثل نمایش خمینی ملعون حتی به جمهوری ایرانی ونه با محتوای ایدئولوژیک رای بدهند ایشان به هشتاد وپنج در صد آرزوهایش رسیده. چون ایشان بارها اعلام نموده که در شرایط کنونی جائی برای طرح اینکه در آینده چه نوع حکومتی بر ایران حکومت کند نیست.

امروز اولویت اول خاموش کردن آتشی است که دارد هر روز شالوده های اساسی کشور را به خاکستر بدل میکند. ونه جنگ قدرت برای نوع نظام حکومتی.مگر همین خانمها و آقایان مدعی اپوزیسیون در خارج نشسته برای مردم وحقوق آنها حنجره پاره نمیکنند؟؟ مگر قرارنیست که پس از فروریزی این عمارت ظلم وبزیر کشیدن این قوم وقبیله پست ورذل وآدمکش و دزد ، در یک فضای آزاد مردم به حاکمیت آینده شان رای بدهند ونوع آنرا انتخاب نمایند؟؟؟

پس درد این مغرضین بگفته شاهزاده رضا پهلوی ژنتیکی در چیست؟؟ دراینست که آنها از هم اکنون بخود وعده داده اند که ملت ایران با هزینه وبا نثار خون خود این حکومت فاسد را به گودال عمیق تاریخ بیندازد واین آقایان دکتر و مهندس بیایند و میراث دار ودایه این ملت بشوند. خانمها - آقایان کور خوانده اید. همین چند شب پیش حسن شریعتمداری در برنامه ای که در تلویزیون آمریکا با شاهزاده داشتند، با اینکه میدانستند نظرات ایشان در مورد انتخاب ملت در فردای مرگ جمهوری اسلامی چیست، و رای مردم به جمهوری باشد ، شاهزاده رضا پهلوی به 85 درصد آرزوی خود رسیده است. اما آقای شریعتمداری، حتی اکراه داشت که در مقابل این نظریه با شفافیت اعلام نماید که اگر ملت ایران در یک رفراندوم به پادشاهی پارلمانی رای بدهند و پادشاه نماد وسمبل وحدت ملی باشد ، او ودوستان جمهوری خواهش هم به نه 85 درصد ، که به 50 درصد آرزویشان رسیده اند ودر مقابل رای مردم تمکین خواهند نمود، اینقدر شجاعت وشهامت و اتوریته یک بازیگر سیاسی را نداشت که چنین سخنی را بر زبان بیاورد که میتوان حدس زد هراس اینها واینهمه سنگ اندازی در راه تشکیل یک شورای ملی متشکل از همه نیروهای بواقع آزادیخواه که شاهزاده دیر زمانیست وجود آنرا یک واجب ملی اعلام کرده اند، از چه روست؟

خانمها - آقایان مدعی آزادیخواهی بسیاری از شما دروغ میگوئید . اگر حقیقت سر لوحه کارتان بود این ملت باید سالها پیش از این از شر این حکومت خلاص میشد. خودتان میدانید که حتی 5 درصدتان نه وزنه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی را دارا هستید و نه مقبولیتی در آن حد از منظر ملت ایران دارید. چه اگر مقبولیتی داشتید ، دست از غرض ورزی ها وشیطنت بر میداشتید وبخود می قبولاندید که در چنین شرایطی هر کسی به سهم خودش باید عقاید مسلکی و حزبی ومنافع گروهی را کنار بگذارد وبه ایران وآزادی ایران فکر کند. همان اندیشه ای که شاهزاده رضا پهلوی سالیان درازیست برزبان رانده وبر هیچ ایرانی آزادیخواهی پوشیده نمانده ونخواهد ماند.

ایران، نسل سوخته


Share/Save/Bookmark

more from areyo barzan
 
anglophile

CIM and Azarbanoo

by anglophile on

Dear CIM

 

I am not sure if I fully understand your comment. Yes I am the one who was banned and thanks to the support shown by a number of fair-minded friends and even people of opposite minds to me, as well the fair judgment exercised by the admin, I am back on track. I thank you again for your supportive comment.

 

But my question from Azabanoo due to her frequent support for two totally opposing views or persons. I am interested to see what "common" factor(s) does she see between Amini (who claims Reza Pahlavi is a disaster for Iran) and Reza Pahlavi (whom she regards as the only hope for Iran)!  By no means am I driven by anything but sheer curiosity.


Arash Kamangir

Areyo :

by Arash Kamangir on

You are absolutely right. These "roshanfekr" that you have mentioned are empty of any feelings for their country. They have never been a patriot and will never be one either. They have no dignity and are not proud of anything either. They are too insignificant to mention. One thing is for sure that Reza Pahlavi and his family are loved by millions and that is why the opponents are going insane.


maziar 58

...........

by maziar 58 on

Thanks lord we got the TRUE definition of HEZBE BAAD.

THANK YOU Mr. ANGLO PHILE.

Maziar


areyo barzan

Note!

by areyo barzan on

I just thought that it would only be fair to let you all know that I am not the author of this message.I am just relaying a message send to the so called “Roshanfekr” political activists outside Iran by a group of youth from inside.This message was to serve as a background to the article that i have posted on this site and will be out soonLong live Iran

 


CIM

Anglophile

by CIM on

I am not sure if it was your account.  But I seem to recall that it was your account name that was banned about a week ago.  And so we wrote and asked that it not be banned.  We have absolutely no idea what your positions are (and it does not matter); the goal is bring down barriers to participation and free speech on this site. 

 I noticed the question you asked of the person who commented 3 below you; and while I can't say this with certainty about the reasons for the inconsistency of what that account has written, we previously observed  what is noted in our quote, which is why access for everyone to this site is important if any comments are to be taken seriously.  Here's what we wrote: 

 "The point here is that Iranian.com chooses the pieces of the chessboard and how they get played: I.e., It chooses who is heard/not heard; who gets banned; and who gets comments removed based upon criteria that lacks objectivitylacks regularity, and lacks uniformity of application. The site also controls who can join. Unless and until the site allows people to (a) join with impediment, and (b) write whatever they want (so long as it is within the confines of the law) not a single comment here can be taken seriously except the ones that demand access for all people to be able to participate and be heard." 


anglophile

Azabanon jaan don't avoid my question please

by anglophile on

How can you say this yesterday:

 

Dr. Amini in my Opinion is very Reliable

by Azarbanoo on 


and great intelectual that IRANIANs must hear before Make another mistake.  People like Ar. Amini & Bahram Moshiri talking the TRUTH that enlighthens Us to SEE better for Hopefully FREE IRAN. Please Be Fair whether you are Monorchists, Hezbolahists or Leftists.  Try to be IRANIANS and feel for IRAN & IRANIANS.

//iranian.com/main/blog/shohre-53

 

And say this today:

 

Areyo, You Are Absolutely RIGHT

by Azarbanoo on 


RP is the best leader to organize all different oppositions as a NATIONAL Congress for a future Referendom.

P.s.  Bahram Moshiri said in one of his program He would support RP if gets support of People because of IRAN.

//iranian.com/main/blog/areyo-barzan-6

 

PLEASE help us to see how on earth you can agree with both Amini/Moshiri and Reza Pahlavi! 


JustAnIranian

Afarin

by JustAnIranian on

Afarin

Thank you for saying what is in my heart so beautifully out loud 


Cost-of-Progress

Worst enemies

by Cost-of-Progress on

Iranians are their own worst enemies.


Azarbanoo

Areyo, You Are Absolutely RIGHT

by Azarbanoo on

RP is the best leader to organize all different oppositions as a NATIONAL Congress for a future Referendom.

P.s.  Bahram Moshiri said in one of his program He would support RP if gets support of People because of IRAN.