جواد مخفی


Share/Save/Bookmark

جواد مخفی
by Arthimis
15-Jan-2010
 

در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی: کاکتوس (نیروی انتظامی؛ با اشاره به رنگ سبز لباس پلیس و خارهای کاکتوس)، کلان (مخفف کلانتری)، یاهو (پلیس ۱۱۰)، ریسیور، شیرین پلو (لو دادن اسرار، چاپلوسی)

در حوزه مسائل جنسی: زاخار (ذوست پسر)، زیدوفسکی (دوست پسر یا دختر)، خاله (زنان با آرایش غلیظ و سن بیش از سی سال)، گوف (دختری كه بتوان با او رابطه برقرار كرد)، دولک (دختر).

در حوزه مزاحمت: آویزان، زیگیل، گیرسه پیچ، سریش (آدم نامطبوعی که خودش را به دیگران می­چسباند.) کلیک کردن،

در حوزه نام اشخاص غیرمتجدد یا کودن: ام الجواد، فول جواد سیستم، جواد مخفی، ابوالحسن، اشکول تپه، دونبش، دامبولی، شلغم، چپول، دنبه، قاق.

در حوزه حالت­های روحی و روانی: اعصاب کسی را تیلیت کردن، بی کلاج، تو حس بودن، چت اوغلی.

در حوزه اسامی فريبکاران و اسامی و فعل های مربوط به فريب آمده است : دودره کردن ، سرپيچ را به دست کسی دادن، مخ کسی را تيليت کردن.

و در حوزه اسامی جنس مخالف : زاخار، زيدوفسکی، دوخی، تصادفی، کينگ کونگ...

در حوزه الفاظ و افعال مربوط به امنيت و اطلاعات و حفظ اسرار: آنتن، آمار گرفتن، کاکتوس، کيو دادن، ريسيور، سات لايت، شيرين پلو و...

در حوزه ايجاد ارتباط و ابراز عواطف : برای يکديگر لاو ترکاندن، توکار کسی بودن، فاز دادن، تريپ لاوی شدن، آماردادن، حال پخش کردن و...

در حوزه اسامی مزاحمان و افعال مربوط به مزاحمت : آويزان، تاول، زيگيل، گيرسه پيچ، کليک کردن، سريش و...

در حوزه نام اشخاص غيرمتجدد : ابوالحسن، اشکول تپه، اف جی اس، ام الجواد، فول جواد سيستم، جواد مخفی، منيجه، رپ مخفی و ...

مامور نيروی انتظامی :ژوليت، مغز، نيرو ،كلان ( مخفف كلانتری )، گاريكی

شلوار گشاد چند ساسونه و اغلب دارای فاق بيش از حد بلند: شلوار خانواده ، شلوار جوادی ، شلوار حمزه

در حوزه اسامی و افعال و ترکيبات مربوط به حالات روانی: اعصاب کسی را تيليت کردن، بی کلاج، تو حس بودن، چت اوغلی، روغن ريزی داشتن، قاط زدن و ...

در حوزه نام اشخاص کودن: دامبولی، شيويل، تاپاله، دونبش، شلغم، چپول، دنبه، قاق، غضنفر و ...

نام خودروها: پژو حسرتی، پژو کارمندی، جواد مخفی ( پژو آردی )، حاصل ازدواج فاميلی، جا صابونی، کوالا، رنو تحصيل کرده،شياف، اپل عقب افتاده و دوو منگل ( ماتيز ) ،عروس دهاتی ( پژو پرشيا ) و ...

زی ذی ، زذايی: صورت اختصار زن ذليل

بي بي سي bibisi
۱-جاسوس، خبرچين: نکنه تو هم بي بي سي هستي؟
۲-تلفن همراه: بي بي سيتو بده يه زنگ بزنم!

رله کردن (از واژه فرانسوي relais)
آماده استفاده کردن: تا تو ماشينو رله کني من مي رم نوشابه بخرم.

ريسيور (معادل بي بي سي)
جاسوس، خبرچين: يارو ريسيوره!

سيوز کردن (از اصطلاح save as در کامپيوتر)
ذخيره کردن، براي روز مبادا نگه داشتن: فعلا يارو رو سيوزش کن.

فرمت کردن
آماده استفاده کردن: خونه رو فرمتش کردم

کيليک کردن: مگه کار و زندگي نداري که کيليک کردي رو بچه مردم؟

ياهو: پليس ۱۱۰: اگه مزاحم بشي مي رم ياهو رو خبر مي کنم.

قه ثانيه: بلافاصله، در حداقل زمان ممکن.
مثال: تو قه ثانيه واست ميارمش.
مترادف ها: سيم ثانيه، ايکی ثانيه، سه سوت.

جواد توترک: مرد روستايی يا شهرستانی که هنوز کاملا شبيه شهرنشينان درنيامده باشد.
مثال: چندتا جواد توترک تو کوچه ی ما زندگی می کنن.

«خیلی خفنه»، «بچه مایه‌ای»، «دمت جیز»، «پیچوندمش»، «ته جواتی»، «زیگیل نباش»

«دوخی» و «کینگ کونگ» رو به دخترها می‌گیم.

«آمار گرفتن» و «آنتن» یعنی بحث اطلاعات و امنیت.

«لاو نترکون» یعنی دوستت ندارم.

«گیر سه پیچ»، «سریش» و «آویزون» یعنی مزاحم.

«منیجه» و «فول جواد سیستم» یعنی به روز نشده.

«شلوار خانواده» یعنی بد تیپ.

«قاط نزن» یعنی عصبانی نشو


Share/Save/Bookmark

more from Arthimis
 
Little Tweet

اشکول تپه، دونبش، دامبولی، شلغم، چپول، دنبه.

Little Tweet


LOL!  So funny!!