مصاحبه فرح

Atessa1
by Atessa1
16-Jan-2010
 

مصاحبه اختصاصی شهبانو فرح پهلوی با صدای آمریکا: من میدانم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.

30 years ago a well known reporter (Peter Jennings) asked Khomeini on his feelings on his return to Iran. Khomeini’s reply was: NOTHING!!! 31 Years later...!!! Watch this video

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم


Share/Save/Bookmark

Recently by Atessa1CommentsDate
لیلا فروهر - نوروز
-
Mar 26, 2010
من اسیر ایرانم
1
Mar 26, 2010
خدای من ایران است
4
Mar 25, 2010
more from Atessa1
 
divaneh

Thanks for posting Atessa

by divaneh on

I think everyone have deep respect for Shahbanoo Farah.


Maryam Hojjat

Very candid interview

by Maryam Hojjat on

very true & touching.