فریاد بلند ... برای ایران

Atessa1
by Atessa1
18-Jan-2010
 

ما در دل دریایم که ویران شده است... در سراب صحرا ایم که سیراب شده است... خوشا به آن مردانی که سرباز تو اند... باهم ولی تنهایم با یه  فریاد بلند  

Share/Save/Bookmark

Recently by Atessa1CommentsDate
لیلا فروهر - نوروز
-
Mar 26, 2010
من اسیر ایرانم
1
Mar 26, 2010
خدای من ایران است
4
Mar 25, 2010
more from Atessa1