پاره کردن عکس خمینی کاریست نیکو

babak pirouzian
by babak pirouzian
13-Dec-2009
 

تمام گرفتاریها، مشکلات، بدبختی ها، کشتار، شکنجه ها، تجاوزات، اعدام ها، ادامه جنگ ایران عراق و ادامه کشتار در حالی‌ که جنگ می‌توانست پس از ۳ سال تمام باشد، برباد رفتن ثروت مملکت، از دست رفتن آبروی ایران و ایرانی‌ و، در بدری حدود ۴ میلیون مهاجر، فرار صد‌ها هزار پناهنده سیاسی و اقتصادی ، صد‌ها وقایع اسف بار دیگر همه و همه از همین خمینی سر چشمه می‌گیرد.

ساواما و وزارت اطلاعات کاملا می‌دانند چه کسی‌ عامل این پاره کردن‌ها و سوزاندن عکس هاست، بالاخره یک کسی‌ باید عکسی از یک نفر داشته باشد که آن را در اختیار جراید و تلویزیون بگذارد؟

این عمل بنظر کار خود رژیم هست تا قبل از شروع محرم بتوانند مردم را مشغول و چنانچه احتیاج باشد سر یک عدهٔ رو زیر آب کنند.

این روزها دیگر صحبتی‌ از احمدی نژاد نیست، چون مردم دیگر او را مطرح نمیدانند ، همانطور که موضوع انتخابات هم به فراموشی سپرده شده، شاید هم بزودی موضوع خامنه‌ای مطرح نباشد و مردم شاهرگ رژیم و حکومت را هدف قرار دهند.

به امید روز‌های پیروزی و نابود شدن حکومت آخوندی.


Share/Save/Bookmark

more from babak pirouzian
 
Hovakhshatare

I like the title of your blog

by Hovakhshatare on عکس I would only take out the word


Maryam Hojjat

Babak, Thanks

by Maryam Hojjat on

I am dreaming of the victory day for sending these criminal akhoonds to the trash can of history.  I am also envisioning the future IRAN cleanse from all Arabic words such as ALZAHRA university which used to be Pars college. I also envision to see all the IRANIANS' pictures who lost their lives by these criminals such as Khomieni & Khameniee in the Khomeini Moselum for people to see these SOB ARabs what have done to the children of Great Kourosh.

 

Payandeh IRAN & IRANIANS


PArviz

ٔ گٔل گفتی

PArviz


بابک جان گٔل گفتی‌.
به امید سرنگونی رژیم ضد بشر و استقرار دموکراسی در ایران.

Everybody Loves Somebody Sometime

One should not tear Khomeini's picture! Instead...

by Everybody Loves Somebody ... on

it should be printed on toilet papers, aftabehs, and distributed to the public for widespread use in Iran and around the world.