هوای تازه

هوای تازه
by bahram9821
30-Jan-2011
 

سقف خونم طلای ناب
زیر پاهام حصیر سرد
تو دست من سیب گلاب
اما دلم پره ز درد

مثه درخت بیدکی
تکیه مو دادم به کسی
شدم درختی تو کویر
تنها و خشک یک اسیر
***
اما یه روزگاری بود
پدربزرگمون می گفت
بهشت همین دنیای ماست
عشق و صفا
اما کجاست؟؟؟
***
مثه درخت بیدکی
تکیه مو دادم به کسی
شدم درختی تو کویر
تنها و خشک یک اسیر

میخوام دیگه رها بشم
ساده و بی ریا باشم
زمینمو شخم بزنم


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821