صمد آقا و قوچ علی‌ در مطب دکتر

صمد آقا و قوچ علی‌ در مطب دکتر
by bahram9821
25-Jul-2011
 

صمد آقا ( پرویز صیاد) و قوچ علی‌ ( علی‌ زاهدی) در فیلم صمد در به در می‌‌شود، سال ساخت ۱۳۵۷


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Anahid Hojjati

thanks Bahram for sharing.

by Anahid Hojjati on

Funny clip.


jmyt17

Samad

by jmyt17 on

What a nice memory. I like it

Thanks for sharing.