گلهای اطلسی با صدای زیبای سیمین غانم

 گلهای اطلسی با صدای زیبای سیمین غانم
by bahram9821
04-Feb-2012
 

رنگه تنت رنگ مسی
نه رنگ پوست هر کسی
بوی تنت بوی گله
بوی گلای اطلسی
آخه ای که بهترین کسی
تو از کدوم راه میرسی
وقتی میای که دیر شده
نمونده در من نفسی

بیا که وقتش رسیده
چشمام به راهت خشکیده
صبر هزار ساله من
دیگه به آخر رسیده
هیچ کسی همصدام نبود
شریک غصه هام نبود
کسی که مثل تو باشه
حتی تو قصه هام نبود

لا لا لا لای لا لا لا لایلا لا لا لای لا لا لا لای

رخت تنت غبار راه
خاک تموم جاده ها
خورجین اسبت پر عشق
پر از شکفتن و صدا
قد تموم آسمون
قلب یه قطره شبنمی
همنفس ستاره ها
اهل تموم عالمی
بیا که وقتش رسیده
چشمام به راهت خشکیده
صبر هزار ساله من
دیگه به آخر رسیده
هیچ کسی همصدام نبود
شریک غصه هام نبود
کسی که مثل تو باشه
حتی تو قصه هام نبود

لا لا لا لای لا لا لا لایلا لا لا لای لا لا لا لای


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
پندارنیک

Thanks Bahram.......

by پندارنیک on

.......for posting the nostalgic definition of LADY.


Soosan Khanoom

Oh .. I loved this song

by Soosan Khanoom on

but I haven't listened to it since late 70s ... thanks a bunch ... brought back lots of memorries ...