مهتاب

bahram9821
by bahram9821
08-Oct-2009
 

ه مهتاب
ای مونس عاشقان
روشنایی آسمان
آه مهتاب
ای چراغ آسمان
روشنی‌بخش جهان
كو ماهم

نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یكدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم

مهتاب
امشب كه پیش توام
او رفته و من مانده‌ام
آه افسوس
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر كوه و دشت
از هجرش

نزدت چه شب‌ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا لب‌ها به لب‌ها بودیم
با یكدگر ما پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا غرق تماشا بودیم


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Red Wine

...

by Red Wine on

I love it ... Thx Bahram jan .

 

//www.youtube.com/watch?v=gWPaToXTB0Y


IRANdokht

Thanks so much!

by IRANdokht on

That is one beautiful song Bahram jan,

Thank you!

IRANdokht

PS: what was Gharibafshar chewing on???


ebi amirhosseini

Bahram Jaan

by ebi amirhosseini on

Sepaas for sharing.

Ebi aka Haaji