عسل

bahram9821
by bahram9821
31-Oct-2009
 

ميام از شهر عشق كوله بار من غزل
پر از تكرار اسم خوب و دلچسب عسل
كسي كه طعم اسمش طعم عاشق بودنه
طلوع تازه خواستن تو رگهاي منه
ميام از شهر عشق كوله بار من غزل
پر از تكرار اسم خوب و دلچسب عسل

عسل مثل گله گل بارون زده
يه شكل ناب عشق كه از خواب اومده
سكوت لحظه هاش هياهوي غمه
به گلبرگ صداش هجوم شبنمه
نياز من به تو براي خواستنه
نياز جويبار به جاري بودنه
كسي كه طعم اسمش طعم عاشق بودنه
طلوع تازه خواستن تو رگهاي منه
سكوت لحظه هاش هياهوي غمه
به گلبرگ صداش هجوم شبنمه

تويي كه از تمام عاشقا عاشقتري
منو تا غربت پاييز چشمات ميبري
كسي كه عمق چشماش جاي امن موندنه
تويي كه با تو موندن بهترين شعر منه
تو مثل خواب گل لطيف و ساده اي
مثل من عاشقي به خاك افتاده اي
يه جنگل رمز و راز يه دريا ساده اي
اسير عاطفه ولي آزاده اي
نياز من به تو براي خواستنه
نياز جويبار به جاري بودنه
نياز جويبار به جاري بودنه
نياز جويبار ......


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821