اولین روز ازدواج

bahram9821
by bahram9821
03-Dec-2009
 

گزارش اولین روز ازدواج دختر پغمبر با حضرت علی از قول یک روحانی در برنامه حدیث شبکه قرآن   


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Shazde Asdola Mirza

People: don't be surprised, shia islam is so full of this #@$%&!

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!


Multiple Personality Disorder

اجب!

Multiple Personality Disorder


I've never tried it with a noorafkan before.


divaneh

نتیجه

divaneh


پس نتیجه می گیریم که مسابقه نور پردازی بوده.


Kareem

Imagine:

by Kareem on

Pointing a heavy duty projector on his face,

Quran, blowing out of a loudspeaker in the background,in Arabic,

have a huge bearded man, with a sword in hand,  wake him up in the middle of the night,

and ask him:" Martikeh, who told you to talk about my wedding night?"

 

Won't that be the funniest practical joke??

 

www.kareemslist.com


Maryam Hojjat

Such Morons Living in IRAN!

by Maryam Hojjat on

It is hilarious, & How this country has has sustained itself  more than 30 years with such Morons like AN, Rahbar, rafsanjani & other Akhoonds.

Payandeh IRAN & Iranians


Cost-of-Progress

Pedro, right on brother

by Cost-of-Progress on

Couldn't have said it better myself.

And we want to reclaim our ancestoral land from these cockroaches????

Sad

____________________

IRAN BEFORE ISLAM 

____________________


pedro

long road yet, the end is no where in site, dark and cold

by pedro on

از اون آخوند احمق كه توقع نداریم كه حرف حسابی بزنه، ولی اون مرتیکه کت شلواری را بگو كه چطوری به کس شعر های آخوند الله اکبر میگه. وای به حالتون ایرانیا كه جهالت بیشتر از این هاست كه تصور میشود. وای بر روزگارمون كه چقدر بدبخت شدیم كه یه مشت عرب بیسواد در راس مملکت کوروش بزرگ هستند. یگ محقق هندی ویرتوال کامپیوتر اخترا کرده مثل یک قلم كه در جیب میگذارید، صفحه کامپیوتر و کیبورد  این کامپیوتر نوری هست كه از این قلم تشعشع نمودهدقیقا مثل نوری هست كه این آخوند میگوید از صورت علی  زیر عمامه پخش شد.  دانش و معلومات، دنیا را گرفت و شما آخوند ها جوانان ایران را محروم کردید تا بزرگترین صدمه را به ایرانیان بزنید . خاک بر سرتان. 


hamsade ghadimi

that's why

by hamsade ghadimi on

that's why whenever hazret ali went to hamoom omoomi, everyboday had to wear their ray bans. 


IRANdokht

Jal al khalegh!

by IRANdokht on

what a moron!

IRANdokht


Mona 19

Underestimating people's intelligence!!!

by Mona 19 on

...and uttering nonsense about Hazrat Fatimih and Imam Ali

Mona