بابا شمل

bahram9821
by bahram9821
06-Mar-2010
 

کلیپ از فیلم بابا شمل با شرکت بهمن مفیدی ،ثريا بهشتي و همایون . ۱۳۴۹

 


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Red Wine

بهرام جان دستت

Red Wine


بهرام جان دستت طلا و تنت بی‌ بلا !

خدا شما را برای ما و بقیه عزیزان حفظ نماید.