هوار هوار


Share/Save/Bookmark

هوار هوار
by bahram9821
08-Mar-2010
 

هوار هوار يا هوار ياروم مي ايه
هوار هوار يا هوار دلداروم ميايه
اين دل عزيزوم ز دوريت بيزاره
دل حسرت كشم ديگه طاقت نداره
ياروم مي ايه دلداروم مي ايه
هوار هوار يا هوار عزيز جونوم
هوار هوار يا هوار دل خون خونه
كاشكي بيايه سي مو بهار بياره
هر دو قدومش روي چشام بزاره
يارم مي ايه دلدارم مي ايه
هوار هوار يا هوار نازي ماشالا
هوار هوار يا هوار اي يار باركلا
چشموم عزيزوم هر روز و شب به راته
بيا به پيشم اين دل مبتلاته
ياروم مي ايه دلداروم مي ايه

غم میون دو تا چشمون قشنگت لونه کرده
شب تو موهای سیاهت خونه کرده
دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه
سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه
وقتی بغض از مژه هام پایین میاد بارون میشه
سیل غم آبادیمو ویرونی کرده
وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره
دو تا چشمام بارون شبونه کرده
بهار از دستای من پر زد و رفت
گل یخ توی دلم جوونه کرده
تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم
ای شکوفه توی این زمونه کرده
چی بخونم جوونیم رفته صدام رفته دیگه
گل یخ توی دلم جوونه کرده
چی بخونم جوونیم رفته صدام رفته دیگه
گل یخ توی دلم جوونه کرده

Share/Save/Bookmark

more from bahram9821