سیمین بری

bahram9821
by bahram9821
03-Apr-2010
 

انوشیروان روحانی و جمشید شیبانی به همراه خواننده ترک امل ساین 

سیمین بری گل پیکری آری
از ماه و گل زیباتری آری
همچون پری افسونگری آری
دیوانه ی رویت منم چه خواهی دگر از من
سرگشته ی کویت منم نداری خبر از من

هرشب که مه بر آسمان
گردد عیان دامن کشان
گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی
به جانم جفا کردی

هم جان و هم جانانه ای اما
در دلبری افسانه ای اما
اما ز من بیگانه ای اما
آزرده ام خواهی چرا تو ای نوگل زیبا
افسرده ام خواهی چرا تو ای آفت دلها

عاشق کشی شوخی تو زیبایی
شیرین لبی اما دل آزاری
با ما سر جور و جفا داری
می سوزم از هجران و تو نترسی ز آه من
دست من و دامان تو چه باشد گناه من

دارم ز تو نامهربان
شوقی به دل شوری به جان
می سوزم از سوز نهان
ز جانم چه می خواهی
نگاهی به من گاهی

یارب برس امشب به فریادم
من جان از آن نامهربان دادم
بیداد او برکنده بنیادم
گو ماه من در آسمان دمی چهره بنماید
تا شاهد امید من ز رخ پرده بگشاید

 


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Fatollah

Bahram

by Fatollah on

I'd seen the first 2 minutes before, thanks for the rest... :) 


Red Wine

...

by Red Wine on

افسوس که بی‌ فایده فرسوده شدیم

وز داس سپهر سرنگون سوده شدیم

دردا و ندامتا که تا چشم زدیم

نابوده به کام خویش، نابوده شدیم  

به یاد سیمین دخت، عشقی‌ قدیمی‌ افتادیم !

سپاسگزاریم بهرام جان.