آهنگ زخم با صدای ستار

bahram9821
by bahram9821
09-Sep-2010
 

آهنگ زخم با صدای ستار که در فیلم مرد نا آرام با شرکت رضا بیک ایمانوردی در سال ۱۳۵۴ اجرا شده .

حس داشتنت يه آن بود
عمر يه لحظه كوتاه
عمر كوتاه يه لبخند
فرصت يك نفس و آه
اگه صد سال تو را داشتم
برام انگار يه نفس بود
با تو آسمونا داشتن
اگه خون ام يه قفس بود
لحظه هاي موندن تو اگه زود بود يا اگه دير
معني يه لحظه میداد
لحظه عبور يك تير
بودنت شروع يه زخم
از عبور لحظه ها بود
زخم دوست داشتني من واسه مرگ بي صدا بود
حس از دست دادن تو
حس از دست رفتنم بود
لحظه سوزش اين زخم
سردي مرگ تو تنم بود
وقت خوب داشتن تو
هر چي بود زياد يا كم بود
عمر من بود كه تموم شد
يه نفس بود يه دم بود
عمر من از تو تموم شد
يه نفس بود و يه دم بود
يه نفس بود و يه دم بود
يه نفس ....

 


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Souri

She still says the last word!

by Souri on

Now, this one is really baabe dele JJ joon!

I'm sure it will be featured tomorrow at the first page!

Thank you 9821 jon. 

and good night!


bahram9821

Souri khanom

by bahram9821 on

Souri Khanom aziz, I believe the composer is Farid Zoland, you can see his name @2:21. Sorry to make you sad with this clip, here is a happier clip to cheer you up. //www.youtube.com/watch?v=Dh4W2fh0szk


Souri

Thank you soooo much!

by Souri on

For making me sad at the this time of late of evening !

There's not a single time that I listened to this song and I didn't cry!

The sadness in this lyric is something unbearable.

As a fan of Sattar, I love all his songs, but a few of them, including Zakhm, are really something else. 

BTW: Who is the compositor, do you know? Is that Babak Bayat?