راپورت هالووین سنه ماضیه


Share/Save/Bookmark

bayramali
by bayramali
30-Oct-2007
 

نقل است جماعت ممالک متحده واقع در ینگه دنیا. یوم آخر ماه آکتوبر را مفصلا جشن گرفته وبه عیش وعشرت وشادمانی مشغول میشوند وخودشان آنرا هالووین یا عید الاموات نام میدهندواین به آن سبب است که در آن یاد اموات به ذکر خیر کنندو تنها چیز که البت ندارد همین ذکر اموات باشد!! شاید هم سبب سخره و مزاح با ایشان باشد.وسنن مختلفه ورسوم متداوله در این یوم کثیروفراوان است وگاها بشرح مختلف کتابت میشود:

ونخست آنکه کدو حلوائی عظیم الجثه ابتیاع میکنندوداخلش راخالی میکنندوگاها شمع داخلش سوزانده وچشم ودماغ ودهان برایش درست میکنندآنرا مانند لانترن بیرون عمارت قرار میدهند .که هم باعث انبساط خاطر میشودو نشان هالووین است و جمعی میگویند که آن ارواح شریر از منزل دفع میکند(به عهده الراوئ)

ویکی آنکه اطفال صغیر هریک سبدکی برمیدارندو میروند عمارت به عمارت دق الباب کرده و به لسان انگیرزی به صاحب منزل میگوند: treat or trick یعنی که یا باید آبنبات بدهی یا تو را اذیت میکنیم !! و البته افراد عمارت هم باخوشروئی آبنبات و تنقلات به اطفال داده با آنها مزاح وشوخی میکنند.و بسیار شبیه قاشق زنی خودمان است.

لیل سه شنبه ۷ شوال المکرم برابر نهم برج عقرب بود.در منزل بیتوته کرده بودیم که دق الباب کردند دیدیم امیرخان است چاق سلامتی کرده ابراز داشت که امشب جشن و تظاهرات عظیم است در بلد سانفرانسیسکو وخوب است برویم تماشا کنیم! قبول کرده البسه چنج نمودیم و راهی شدیم و سانفرانسیسکو از بلاد کبیر و از پورتهای مهمه مملکت کالیفرنی است. تظاهرات وفستیوال هالووین در یکی از محلات معروف شهر است که استریت کاسترو نامیده میشود والبته چندان نام نیک ندارد و از مراکزالفساداست از این علت که محل تجمع مآبونین و مفعولین است و جماعتی که به گناه قوم لوط مشغولندو عوام آنها را گئ میگویند! و نعوذبالله در این مملکت این قبیل افعال قبح ندارد و گاها رجال قانونآوعرفآ به نکاح هم در میآیند.

یک فرسخ مانده به کاسترو.جماعت عظیم رویت شدکه در خیابان جمع شدند تماشا میکنند. قوا بلدیه و نظمیه هم مدخل و مخرج خیابان را بستند لابد تا ماشین داخل نشودو اسباب راحت رعیت شود.و بسیار شلوغ بود قریب نیم کرور رعیت أمده برای هالووین و میگشتند و هر یک ملبس به لباسی که آنرا کاستوم میگفتندو همه به شکل خوفأور و یا مضحکه من باب مثل یکی خود را به هیئت مرد خفاش نما(batman) یکی رجل خارق العاده(superman)و آن دیگر مانند آموات قبرستان و یا استخوان مردگان بود-مردکی فربه البسه قطاع الطریق بحری(piret)را در بر کرده بود. دخترکی پریرخ مشاهده کردیم که دوفقره بال به خود متصل کرده بود مانند ملائکه و استغفرالله از ملائک وجیه تر و جمیله تر!!

و از همه قبیح تر دو جوانک برهنه مادرزاد بدون ستر عورتین آمده بودند داخل جماعت واظهار می داشتند کاستوم ما نامرئی است!!و آژانها آنها را کار نداشتند!!و همه به رقص و پایکوبی وهلهله مشغول و مسکرات مینوشیدند.و ما با این عقل قاصر خود ادراک نکردیم که این چه ذکرخیراز اموات ورفتگان باشد؟! دو ساعت مانده به اذان صبح به منزل برگشتیم.

الاحقر: میرزا بایرامعلی

۸شوال سنه ۱۴۲۷ برابر دویم نوامببر۲۰۰۶

//www.bayramali.blogfa.com/


Share/Save/Bookmark

more from bayramali
 
bayramali

thanks

by bayramali on

Dear nazy

it is good to know about those things of halloween and  I listened to your advices about halloween's dangers , thank you again nazy jan :)


bayramali

MAMNON JAHSHAH AZIZ

by bayramali on

mamnoon jahnshah aziz az lotf shoma, khili jaleb bod bazi az hamvatnan hame chi ro be nahvi be farhang ma vasl mikonan khob in ham noee ast, shad bashid


bayramali

thanks

by bayramali on

Dear majid

thank you so mach for your kind comment , but why asking God to make me ZALIL!!!!!  :)


bayramali

امتنانیه

bayramali


حضرت اجل چناب انور عالی مستطاب وای عمو ثانی

مرقومه مبارکه آن حضرت والا رویت گردید و موجب امتنان خاطر حقیر و لذت فراوان از آن قلم شکر بار گردید لهذا حقیر من باب تشکر از آن سرور گرامی بر خود واجب حتمی دانستم که  این چند خط را کتابت کنم

زیادت جسارت است

الاحقر :بایرام


Amousonny

تَفَضل

Amousonny


حضرتِ مُستطاب میرزا بایرامعلی


از مطالعه ثمرِِ كِلك شكر بارِ حضرتعالي اندر استناد و غور آنجناب در تعريفاتِ مراسمِ غريب حلويون در بلاد فرنگ بس متلذذ شديم٠ انشاالله حضرتِ حق عمرِ طال به سركار دهاد تا در سايهِ باريتعالي به خدمتِ خدا و خلق از طريقِ كتابت ادامه دهيد٠


در خاتمه، لاطايلاتِ ذيل كمينه را در مدح آنجناب بپذيريد٠    


تو ای شیرمرد مصاف آفرین
کشاندی به میدانِ اندیشه تن
گرفتی قلم چون دَم خسروی
جهیدی به میدان جنگ سخن
کشیدی چنان كِلك تا بدروی
سمین و هل و لاله و نسترن
هلا بر جوانمردی و رای تو
که پشک آوری درچنین فوت وفنّ
نمودی دل خونم امیدوار
که باشد هنوز آن ریاح و چمن
شود خنگ رهوار نظمِ خوشت
شتابنده فـارغ ز ریس و رَسَن
زهی بر تو ای بايرامِِ عزيز
بدین حال برتر ز تریاک و شَـن

Àmõùsðññÿ


Majid

Bayramali

by Majid on

"THIS" is by far the funniest thing I've read  or heard in a long LONG time, remembering the text from old books, imaging the scene and the way you put it together..........LOL
Khoda zalilet koneh! Moddat haa bood injoori nakhandide boodam!

I'm going to your website right now


default

onar nazde iranian ast o bas

by hamvatan (not verified) on

Har chee ke shoma fekresho konid in amrikaeeha az maa iraniha gereftan. migi na boro bepors.


Nazy Kaviani

Happy Halloween!

by Nazy Kaviani on

Dear Bayramali:

Your report from the previous year's Halloween in Castro was fun to read! I don't know about "Hal-va-een," but I do know that the origin of Halloween was a Pagan celebration held a long time before emergence of Christianity, after which the occasion was called All Saints' Day, or All Hallows' Day. The original Pagan celebration was about the end of harvest time. End of harvest time was celebrated in ancient Iran as Mehregan, which occurs at a close date to Halloween (2 weeks apart). I hope you have a happy and safe Halloween, and that you will stay away from Castro this year as the advisories have recommended. Take pity on the bystanders, too, and stay away from invisible costumes, please! Shad bashid aghaye Bayramali.


Jahanshah Javid

Hal-va-een

by Jahanshah Javid on

Bayramali Jan,

Besiyaar lezzat bordam. Omidvaaram recover kardeh baasheed!

Chand saal pish shakhsee dar iranian.com nevesht beh een mazmoon keh Halloween hamaan "hal-va-een" ast keh dar Iran az kadoo halvaaee gerefteh shodeh. Albateh shookhee meekard. Vali nakoneh raast baasheh?! Shaaye'eh shoroo koneem?!

Bebin chi neveshteh:

Farhad Ayrom writes: Not only words but entire Western traditions are derived from Persian customs ["Khiyaar
chambar
"]. Take for example Halloween, it is in fact taken from the old Persian feast of "halvaeen" celeberated around the harvest time of "kadoo halvaee". Even today the pumkin is a symbol of the Halloween celeberations.