آقا ایرج پزشکزاد


Share/Save/Bookmark

آقا ایرج پزشکزاد
by bayramali
16-May-2009
 

والا بابام جان دروغ چرا٬تا قبر آ.آ.آ .آ ما که به چشم خودمان ندیدیم یعنی اگر راستش را بخواهید ما از خمیرگیر شنیدیم که ازممدآقا نانوا شنیده بود که  اونهم از زن شیرعلی شنیده بود که از آقای دوستعلی خان  شنیده که قرار است آقا بیاید دانشگاه استنفورد یعنی قرار بود اول یک سفر بروند سانفرانسیسکو ولی پنداری شازده اسدالله میرزا فرموده بودند بروید استنفورد همان نزدیک سانفرانسیسکو است ٬ در حومه اش .حالا چه فرقی می کند مهم اهل سفر بودن است حالا خودش نشد حومه اش.خاطرمان می آید....... بگذریم. آقا که آمدند پنداری شیر نر خاطرمان آمد یک بار در بحبوحه جنگ کازرون با همین صولت و هیبت آمدند انگلیسا چشم چپ همه فرار کردند. سه ربع کم بعدازظهر سیزده مرداد هم نبود ساعت شش و نیم قبل اذان هیفده اردیبهشت بود که رفتیم آنجا یعنی پنداری قرار بود که آقا بیایند آنجا.

خدا خیرشان بدهد آقا را می گویند اینهمه خنده و شادی که الان در مملکت ایران و غیاث آباد است از دولتی سرآقاست .دروغ چرا پنداری مردم همینطور کتاب رو می خوانند و می خندند و دعا میکنند به جان آقا که این انگلیسا چشم چپ رو رسوا کردند .آقا تعریف کردند از اینکه چطور این کتاب را نوشتند .ما که دروغ چرا تا قبر آآآآآ  کلی ذوق کردیم آقا را از نزدیک دیدیم. آقا برایمان تعریف کرد که چطور داستان ما و سعید و شازده اسدالله میرزا و قمر دختر خانم عزیزالسلطنه را نوشته . اوووووو آنهم نزدیک به چهل سال پیش .خاطرمان می آید یک همشهری داشتیم................

 ـ  خفه شو  قاسم چقدر مزخرف میگی. بسه دیگه تو با این حرفهات آبروی منو میبری

 - باشه دیگه آقا ما دیگه هیچی نمیگیم. خدا عمرش بده آقا پزشکزاد رو..........

 


Share/Save/Bookmark

more from bayramali
 
default

به به سر صبحی دلمان وا شد

مادام ایکس (not verified)


آره والله همین اسم آقای پزشکزاد که میاد آدم نیشش وامیشه... بخدا انسان بزرگ یعنی همین.


Abarmard

Thanks bayramali

by Abarmard on

Did anyone ask Mr. Pezeshkzad how he generally views San Fransisco?

 


IRANdokht

خدا عمرش بده آقا پزشکزاد رو

IRANdokht


Thanks Bayramali jan

Dorough chera... I Loved it! and I am jealous too!

IRANdokht


Monda

Well done bayramali!

by Monda on

Good for you to have the pleasure of being in Pezeshkzad's presence. I hope our beloved writer reads your piece.