بدرود زیبا


Share/Save/Bookmark

bayramali
by bayramali
01-Sep-2009
 

   نمی دانم این کلیپ کار کیست . یک آدم باذوق عکسهای وقایع اخیر ایران را با یک ترانه قدیمی ایتالیایی همراه کرده . دیدن بار اولش با آنکه ترانه را قبلا بارها شنیده بودم احساس غریبی داشت و دیدنش با این عکسها جور دیگری بود . شنیدنش  حس عجیبی به وجود می آورد . همان حس تلخ لحظه خداحافظی ٬ آنهم نه خداحافظی معمولی بلکه خداحافظی برای همیشه . یک وداع بی بازگشت توام با غرور و افتخار . کسی که می داند ممکن است بزرگترین سرمایه زندگیش ٬ جانش٬ را از دست بدهد ولی با دانستن این واقعیت به خاطر  ایمان و اعتقادش با آغوش باز به استقبال مرگ می رود.

***** 

ترانه هایی در هر فرهنگ هر ملت وجود دارند که به علت شرایط خاصشان٬ شعرشان و یا حال و هوایشان ماندگار می شوند و کم کم به قسمتی از فرهنگ عامه در آن ملت تبدیل می شوند . نمونه هایش هم فراوانند .در کشور خودمان هم کم نیستند.

بدرود زیبا یا Bella Ciao  یکی از ترانه ها معروف و ماندگار ایتالیا است . شاعر  آن معلوم نیست و ملودی آن گویا به یک ترانه فولکورولیک ایتالیایی تعلق دارد . این ترانه یادآور دوره استیلای فاشیست ها بر ایتالیا است. زمانی که بنیتو موسولینی "دوچه ایتالیا" و متحد نزدیک هیتلر با دیکتاتوری تمام بر ایتالبا فرمان می راندو نیروهای مردمی یا "پارتیرانها" خانه های خود را رها کرده بودند و در کوهستانهای شمال ایتالیا با ارتش  موسولینی و نازیها می جنگیدند و در راه کسب آزادی جان خود را فدا می کردند . شعر ترانه وداع نامه یک رزمنده با محبوبش است و پر از امید به فردا .  مبارزه سالها ادامه پیدا کرد. نازیها شرط کرده بودند در ازای کشته شدن یک آلمانی ده نفر شهروند معمولی  ایتالیایی  را خواهند کشت و  این شرط را به دقت انجام می دادند ولی پارتیزانها دست از مبارزه نمی کشیدند و سرانجام نیز پیروز شدند.

موسولینی و معشوقه اش کلارا پتاچی  در بیست و هفتم آوریل ۱۹۴۵ در مرز سوئیس زمانی که قصد فرار داشتند توسط همین پارتیزانها دستگیر و اعدام شدند و جنازهایشان  از دیوارهای شهر میلان به صورت وارونه آویزان شد. کسی نمی داند چند سال قبلش وقتی او به همراه هیتلر از ارتش هایشان سان می دیدند و خنده های پیروزی سر می دادند آیا فکر چنین روزی بودند . من که گمان نمی کنم . دیکتاتورها همیشه گمان می کنند عمر جاوید دارند.

از آنموقع از این ترانه اجراهای مختلفی گردید  مثل  اجرا همین کلیپ  با صدای لیدیا پرچان یا اجرای میلوا   .  ایو مونتان بازیگر افسانه ای  فرانسه هم آنرا اجرا کرد و در زبانهای گوناگون از جمله اسپانیایی و روسی و انگلیسی نیز اجراهای آن رواج یافت (کاش اجرای فارسی آنهم موجود بود )   متن ایتالیایی ترانه با ترجمه فارسی و انگلیسی آن را در اینجا هم می توانید بخوانید


Share/Save/Bookmark

more from bayramali
 
Red Wine

...

by Red Wine on

صد رحمت به فاشیست‌ها ! اینها بی‌ پدر و مادر هستند و ظالم ، البته انتظاری بیش نمیرفت... اسلام و اسلام گرأیی خواه نخواه آدم را تبدیل به حیوان می‌کند.


Souri

Thank you so much

by Souri on

I have always loved this song since I was young (I am no more :)) The adaptation by Yves Montand was so great, I really enjoyed.

Ti Amoré Bayramali jan :)