اعلان

اعلان
by bayramali
16-Jul-2010
 

علی الاستحضار اینکه  یوم یکشنبه بیست و هفتم برج سرطان برابر با هجدهم ژوئیه فرنگی یک پرده تیارت تماشایی کمیک و سخت مفرح در محل کاخ هنرهای مستظرفه شهرستان سانفرانسیسکو بر قرار خواهد بود . در این تیارت که "یک ایرانی در بهشت " نام دارد زوج هنرمند ایرانی یعنی امیر هوشنگ خان توزیع و متعلقه شان بانو شهره خانوم آغداشلو که از آکتریسهای پرشهرت در سینما هولیوود و بین الملل هستند اشتراک خواهند داشت. لذا به قاطبه اهالی ممالک محروسه ایران که در مملکت کالیفرنی علی الخصوص در حوزه خلیج مسکنت دارند اکیدا توصیه می شود جهت رفتن و تماشای این پرده. 

جهت ابتیاع پته و انفارماسیون بیشتر به اتصال تحت الذکر مراجعت فرمایید

//www.brownpapertickets.com/event/116883


Share/Save/Bookmark

more from bayramali
 
Nazy Kaviani

آقای بایرامعلی

Nazy Kaviani


خدمت خواهیم رسید، قربانت گردم!

آن "پته" ات مرا بیش از پیش والهء شما کرد آقای بایرامعلی! پس من هم به سهم خود، شما را به صرف لیموناد و شربت سکنجبین با خیار خرد شده پس از تیآتر دعوت می کنم! به امید دیدار در کاخ هنرهای مستظرفه شهرستان سانفرانسیسکو!