اعلان جهت اشتراک در پروگرام جشن

bayramali
by bayramali
03-Mar-2008
 

                  اعلان

  علی الاستحضار اینکه لیل آدینه هفتم مارچ برابر هفدهم حوت به مناسبت حلول سنه جدید و رسیدن عید سعید باستانی جشن و سروری در محل سانفرانسیسکو اونیورسیته توسط کلاب فرهنگی ایرانیان برپا میشود که شامل چند قسم نمایش خواهد بود ٫ یعنی آکسیون رقص و حرکات موزون و بعد یک فقره کنسرت با اجرای موزیک به سبک سنتی- ملی  و در قسمت بعد کمی قرائت شعر میشود و در قسمت پایانی پروگرام  یک فقره تیارت استندآپ کمیک نمایش میشود توسط جناب مازیارخان جبرانی که از آرتیستهای مشهور هستند و چند سنه قبل در فیلم  دیلماج  با نیکول خانم کیدمن و آقا شان پن اشتراک در بازی داشتند . اهالی این اطراف و رعایای مملکت ایران که این اطراف مسکنت دارند جهت ابتیاع پته و بیلیط و اطلاعات دیگر  میتوانند به  حاج میرزا مهران خان امپریال  و یا کارتنک سرا (وبسایت )این کلاب مراجعت بفرمایند. عواید و سود پروگرام جهت احداث   دارالشفاء  داخل سرحدات ممالک محروسه مصروف میگردد.


Share/Save/Bookmark

more from bayramali
 
Majid

Thank you so much Baayraamali jaan

by Majid on

Another beautiful piece.......LOL

If I was in the area I would definitly go there, just for your recomendations. 

Since your posting about Halloween, I sent it to everyone I know , and I was waiting to hear from you again.

Today I chased you to your own site/blog, I'll visit it as often as I can.

Mamnoon