نسل جوان وتشکیل شورای ملی


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
09-Oct-2012
 

پیمان را در کتابخانه دانشگاهش دیدم. تنها پشت میزی پراز کتاب نشسته و مشغول خواندن بود. مرا که دید برخاست و گفت به موقع آمدید، می خواستم کمی بیرون از کتابخانه باشم.

گفتم می دانید که موضوع اصلی مورد بحث این روزها و امروز ما تشکیل شورای ملی است.

گفت: بله فکر می کنم همینطورهم باید باشد.

پرسیدم: چرا هنوز بعضی ها در پشتیبانی از تشکیل این شورا تردید دارند و گام لازم را بر نمی دارند.

گفت : جوانان مخالف جمهوری اسلامی طرفدار و پشتیبان تشکیل این شورا هستند، بنابراین فکر می کنم دو دلی و تردیدها در نسل گذشته بیشتر باشد. نسل پیشین سخت از انقلاب انجام شده سال 57 پشیمانند و بسیار محتاط هستند که اشتباه زیانبار و وطن سوزدیگری نکنند. ولی من اطمینان دارم که ایشان نیز سرانجام از شورای ملی پشتیبانی خواهند کرد. البته این اطمینان شامل مغرضان و خودشیفتگان نمی شود.

پرسیدم : چگونه می دانی که آنها سرانجام از تشکیل شورا پشتیبانی خواهند کرد؟

گفت: هر فرد وطن دوست غیروابسته ای که چند پرسش زیررا ازخود بپرسد شورا راحمایت خواهد کرد:

1- آیا منشور پیشنهادی کمیته موقت نهایی شده یا می توان آنرا تغییرداد و تکمیل کرد؟

2- تشکیل شورای ملی خطربیشتری در بر دارد یا ماندن جمهوری اسلامی؟

3- مقابله باخطر جنگ و تجزیه کشور آسان، عملی و کم هزینه ترست یا همکاری وهم فکری درتشکیل شورای ملی؟

4- اگر امروز پس از سی وسه سال کاری برای کشور و مردممان نکنیم، کی خواهیم کرد؟

5- کدام کار عملی دیگری را می توان جانشین تشکیل شورای ملی کرد؟

6- آیا کسانی که احتمالا از درون ایران به تشکیل شورا یاری می دهند باید هویت خودرا فاش کنند و خودرا بخطر بیاندازند تا من رضایت بدهم؟ مگرهمه ی ما تاکیدمان بر جلب همکاری و شرکت هموطنان درون کشور نیست؟

پرسیدم : چرا نسل جوان در این مورد پیشگام می باشد؟

گفت: نسل جوان نمی خواهد ونمی تواند بپذیرد که عمرش مثل پدرو مادرانش، زیر بار نکبت و جور این نظام پسگرا، بی کفایت و جبار تلف شود، کمتر می ترسد، بیشتر به عمل گرایش دارد و از طریق رسانه ها متوجه شده است که جوانان دیگر کشورها ازچه امکانات و آزادی هایی برخوردارند.

پرسیدم: پشتیبانی از تشکیل شورای ملی با امضاء بپایان می رسد؟

گفت: خودتان خوب می دانید که پاسخ " نه" می باشد. امضاء کار نخست است. باید در سراسر راه از اعضای شورای ملی حمایت کرد و در عین حال باید از آنها حساب و کتاب خواست. ما بدون زحمت اززیبایی باغچه خانه ی خود لذت نمی بریم. باید آب و آفتاب و مواد غذایی برایش مهیا کنیم تا از طروات و زیبایی آن بهره بریم. همچنین اگر به اندازه کافی گل نداد باید فعالانه شاخه و برگهای خشک و اضافیش را بزنیم ، حشراتش را نابود کنیم و حیوانات را ازآن دور نگهداریم تا به وضع دلخواه در آید. به عبارت دیگر برای به ثمر رساندن این شورا و اداره مترقیانه کشورمان در آینده، ما مردم باید پیوسته در صحنه باشیم. وقتی فعالانه در صحنه ایم ارزش سیاستمداران با کفایتمان را می دانیم و از خود کامه شدن دولت مردان و حاکمان جلوگیری به عمل می آوریم.

مشکل جوانان خردمند با آخوندها چیست؟

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-62 چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده اند؟

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-64 راهی روشن برای مبارزان راستین

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-67 گفت آخوندی که ما نان آوریم

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-61


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear Maziar

by daneshjoo on

Daneshjoo

Yes we do. Thank you for your comment. 


maziar 58

HOPE

by maziar 58 on

This new movment will steer Iran & Iranians to the Right Path .

We deserve a free and secular government .

Thank you.

Maziar


daneshjoo

Dear Divaneh: Thank you for your comment and support.

by daneshjoo on

Daneshjoo

 I was concerned about your absence. Welcome back.

I really think forming the National Council is the best way
to go and I am very hopeful.


divaneh

Thanks Daneshjoo

by divaneh on

I will be supporting this and any other committee who aims to bring genuine democracy to Iran. Let’s hope it will not be hijacked by a power hungry bunch.


daneshjoo

Dear Admin

by daneshjoo on

Daneshjoo

I need your help for organizing this article. Thank you.