ما" شوکه فرشته ی نجاتت برسد"


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
22-Oct-2012
 

فریاد شوم تا که صدایت برسد
بسیارنویسم که پیامت برسد
ای بندی جهل و ای گرفتارفریب
"ما" شوکه فرشته ی نجاتت برسد

  

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-60

بحرتوفانی و ما در کشتی سرگشته ایم

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-58

دوستان آن ناخدای زبده و بیدار کیست؟

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-54

ما ز نادانی دراین دام بلا افتاده ایم //iranian.com/main/blog/daneshjoo-51 فکرما گر نیست ایران، نارواست

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-47

ایرانیم، زِ یادِ من ایران نمی رود

 

  


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo