لولوی سر خرمن آمریکا و اسرائیل

لولوی سر خرمن آمریکا و اسرائیل
by David ET
31-Jul-2011
 


یک عده گرگ در حال تاراج ، تجاوز و قتل مردم ایران هستند و در این میان سی‌ و دو سال است که ما را سرگرم کرده اند به این که آمریکا و اسرائیل و غیره دشمن ما هستند و همین سپتامبر حمله میکنند و هر روز هم خودشان جوری انگولکی به آمریکا و اسرائیل میکنند. دشمن ایران و ایرانیان رژیم نظامی اسلامی حاکم است وگرنه ایرانیان‌ها با هیچ ملت و ملیتیت و دولتی دشمنی ندارند.

متأسفانه بسیاری از روشنفکران و رهبران و اپوزیسیون و طرفداران حقوق بشر هم جوری در این سناریوی ساختهٔ‌ ملایان شرکت میکنند. 

این همه مردم را از لولوی سر خرمن نترسانید. اگر هم روزی آمریکا یا اسرائیل خطری جدی در مورد موجودیت یا منافع خود از طرف رژیم ملایان احساس کنند، بدون توجه به این که ما چه میگوئیم! حمله خواهند کرد .


لیک تصمیم گیرنده آن روز آمریکا و اسرائیل نیستند بلکه گرگهای حاکم بر مال و جان ایرانیان هستند.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by David ETCommentsDate
A must see on US economy
9
Aug 10, 2011
Need an invitation to join GOOGLE + ?
3
Jul 26, 2011
Which one is not a terrorist??!
8
Jul 22, 2011
more from David ET
 
Maryam Hojjat

Excellent Warning & Point

by Maryam Hojjat on

You are very RIGHT.