تبلیغ پودر دریا در افغانستان

didani
by didani
12-Jan-2011
 

 

بدون شرح

بدون شرح

بدون شرح

بدون شرح

بدون شرح

بدون شرح

 


Share/Save/Bookmark

more from didani
 
ahang1001

خیلی با مزه بود

ahang1001


هم بعلت لهجه افقانی و هم بخاطر متن آگهی

خوب بود خوب بود

ممنون

 

شیرین