سالروز فاجعه بم


Share/Save/Bookmark

سالروز فاجعه بم
by ebi amirhosseini
28-Dec-2008
 


 

 بم ديگر نمي خنديد و در دل کوير کرمان با صداي پرندگان شاد و شهد شيرين خرمايش فخر نمي فروخت، در آن روزها به جاي صداي نهرها و آواز پرندگان در گوشه و کنار شهر صداي گريه زناني به گوش مي رسيد که با ديدن آوارها به ياد لحظات با هم بودن براي ديوارهاي فرو ريخته خانه آواز مصيبت مي خواندند.

 شهر كهني كه تار و پود آن در پس زلزله‌اي ويرانگر در كمترين زمان ممكن در هم پيچيد و با اهل و بنايش به ويرانه مبدل شد. شهر زيبايي كه با ارگ باصلابتش قرنها در كوير خشك و بي‌آب و علف همچون ستاره‌اي تابناك مي‌درخشيد. بناي باشكوهي كه قرنها نجواگر مردم دردمند اين ديار بود.

روح تمامي عزيزان از دست رفته اين فاجعه شاد باد.

**************************


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
samsam1111

Good post Ebi about beloved city of "Bahman" -->"Bam"

by samsam1111 on

It was a sad day . May god bless our Kinzmen . I,m atleast partly relieved that thru my sister,s charity in Iran they provided some services like adoption & classes for orphans of Bam in away from the carnage . She sent me many pictures of this poor kids playing and laughing again . It was a source of joy ...cheers pal!!! 


ebi amirhosseini

shazde jaan

by ebi amirhosseini on

yes,I'll check for more info,but I think " Bonyaad e koodak" has a campaign for Bam's orphan kids.:

//www.childfoundation.org/Home/tabid/36/Default.aspx

Ebi aka Haaji


Shazde Asdola Mirza

Ebi jaan, many thanks for keeping their memory alive

by Shazde Asdola Mirza on

Is there any on-going aid program that we can contribute?


Khar

Ravaneshan Shad Indeed!!

by Khar on

Love & Payandeh Kerman!