بهار دلکش

بهار دلکش
by ebi amirhosseini
26-Mar-2009
 

 

 

 

بهار دلکش رسيد و دل به جا نباشد

از آنکه دلبر دمي به فکر ما نباشد

در اين بهار اي صنم بيا و آشتي کن

که جنگ و کين با من حزين روا نباشد

صبحدم بلبل بر درخت گل به خنده مي گفت

نازنينان را، مه جبينان را، وفا نباشد

اگر که با اين دل حزين تو عهد بستي


عزیز من، با رقيب من چرا نشستي

چرا دلم را، عزيز من، از کينه خستي


بيا در برم از وفا يک شب اي مه نخشب

تازه کن عهدي، که بر شکستي

 

****************************

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Monda

Thank you for sharing!

by Monda on

Mrs. not only is right, but cares for you lots: cigaretts are truly bad news. Khoda eraadeh va ghovvat bedeh be shoma va khaanevade.