هزینه عشق واقعی !

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
30-Apr-2009
 

منبع:؟؟

******************
پسر بچه ای یک برگ کاغذ به مادرش داد .

مادر که در حال آشپزی بود ،دستهایش را با حوله تمیز کرد و نوشته را با صدای بلند خواند.

او نوشته بود :

صورتحساب !!!

کوتاه کردن چمن باغچه 5.000 تومان.

مراقبت از برادر کوچکم 2.000 تومان.

نمره ریاضی خوبی که گرفتم 3.000 تومان.

بیرون بردن زباله 1000 تومان.

جمع بدهی شما به من :12.000 تومان !

مادر نگاهی به چشمان منتظر پسرش کرد،چند لحظه خاطراتش را مرور کرد و سپس قلم را برداشت و پشت برگه صورتحساب این را نوشت:

بابت 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی, هیچ .

بابت تمام شبهائی که به پایت نشستم و برایت دعا کردم, هیچ .

بابت تمام زحماتی که در این چند سال کشیدم تا تو بزرگ شوی, هیچ.

بابت غذا ، نظافت تو ، اسباب بازی هایت, هیچ.

و اگر شما اینها را جمع بزنی خواهی دید که : هزینه عشق واقعی من به تو هیچ است !!.

وقتی پسر آن چه را که مادرش نوشته بود خواند, چشمانش پر از اشک شد ودر حالی که به چشمان مادرش نگاه می کرد. گفت:

مامان ... دوستت دارم .

آنگاه قلم را برداشت و زیر صورتحساب نوشت:
 
 قبلا" بطور کامل پرداخت شده است !!.


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Red Wine

...

by Red Wine on

سايه لطف خدايي مادر
معني عشق و وفايي مادر
شعر من درخور تفسيرت نيست
اوج مهري و صفايي مادر

...

ممنون ابي جان.لذت برديم.