«خاک مرا به باد مده» سیمین بهبهانی

«خاک مرا به باد مده» سیمین بهبهانی
by ebi amirhosseini
19-Jun-2009
 

گر شعله های خشم وطن / زین بیشتر بلند شود
ترسم به روی سنگ لحد / نامت عجین به گند شود

پر گوی و یاوه ساز شدی، / بی حد زبان دراز شدی
ابرام ژاژخایی ی تو / اسباب ریشخند شود

هرجا دروغ یافته ای / درهم چو رشته بافته ای
ترسم که آنچه تافته ای / بر گردنت کمند شود

باد غرور در سر تو، / کور است چشم باور تو
پیلی که اوفتد به زمین / حاشا دگر بلند شود

بر سر کله گشاد منه، / خاک مرا به باد مده
ابر عبوس اوج - طلب / پابوس آبکند شود

بس کن خروش و همهمه را، / در خاک و خون مکش همه را
کاری مکن که خلق خدا / گریان و سوگمند شود

 

سیمین بهبهانی
۲۵ خرداد ۱٣٨٨


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
SamSamIIII

Ebi

by SamSamIIII on

 

khodaa pedaro madareto biamorzeh , you are my man

thanks pal

//www.iranianidentity.blogspot.com/

//www.youtube.com/user/samsamsia


capt_ayhab

Ebi Jan

by capt_ayhab on

100 sepas for such a beautiful and powerful dedication to our brave brothers and sisters every where.

 

-YT


Nilo Siavashi

Call to all who can, to write poetry against "estebdad"استبداد

Nilo Siavashi


We all know place of poetry in every Iranian's heart.  Everyone who can write potery in Farsi, English or any other language, should write against all they see wrong happening in Iran.  By inspiration from "Shazde Asdola Mirza" and using his line, I wrote the following.  I will try to do some more later:

رهبر ملت ایران گر آن بی پدر است

«خس و خاک» وخاک ایران در خطر است

همه شعر گویید از ظلم خامنه ای, وقاحت احمقی نژاد

هررباعی , غزل , قصیده ضد آنان , بس شکر است

 


Majid

I'm on pins and needles.....

by Majid on

I'm afraid it's too late for him to make a u-turn anymore!

As I'm writing this comment  it's about 10:30AM in Iran Sat. morning....

After listening to Khaamenei's Friday sermons it seems that gloves are off! in both camps! 

IRAN'S GOD HELP IRANIANS 

 


Shazde Asdola Mirza

Thanks for sharing Ebi jaan

by Shazde Asdola Mirza on

رهبر ملت ایران اگر آن بی‌ پدر است 

بر سر رهبر و روح پدرش باید ر*د!