شجریان

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
06-Sep-2009
 

 .رندان مست انقلاب سبز تفنگت را زمین بگذار


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Jaleho

Great post thanks

by Jaleho on

Here's the poem itself, which is very popular these days in Iran:


      (فریدون مشیری)
      تفنگت را زمین بگذار
      که من بیزارم از دیدار این خونبارِ ناهنجار
      تفنگِ دست تو یعنی زبان آتش و آهن
      من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن
      ندارم جز زبانِ دل -دلی لبریزِ مهر تو-
      تو ای با دوستی دشمن.
      زبان آتش و آهن
      زبان خشم و خونریزی ست
      زبان قهر چنگیزی ست
      بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن، شاید
      فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید.
      برادر! گر که می خوانی مرا، بنشین برادروار
      تفنگت را زمین بگذار
      تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو
      این دیو انسان کش برون آید.
      تو از آیین انسانی چه می دانی؟
      اگر جان را خدا داده ست
      چرا باید تو بستانی؟
      چرا باید که با یک لحظه غفلت، این برادر را
      به خاک و خون بغلطانی؟
      گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی
      و حق با توست
      ولی حق را -برادر جان-
      به زور این زبان نافهم آتشبار
      نباید جست...
      اگر این بار شد وجدان خواب آلوده ات بیدار
      تفنگت را زمین بگذار...


Maryam Hojjat

Long lived Shajarien

by Maryam Hojjat on

thanks Ebi.  He indeed has a big place in Iranian's heart.

Payandeh Iran & Iranian


IRANdokht

Thanks Ebi

by IRANdokht on

I always loved Ostad's work, now I have utmost respect for his character too. What a great man!

Thanks for the great blog! 

IRANdokht


Sohraby

استاد شجریان مایه افتخار ایرانیان.

Sohraby


درود بر استاد شجریان که بحق نمونه یک هنرمند راستین و میهن دوست میباشد.


Khar

Ostaad is my Hero!

by Khar on

In the true sense of the word.

Sepaas Haaji Jaan.


Souri

Thank you ebi jan

by Souri on

I was waiting for this interview, but unfortunately missed it, as I had to go out today. Now, I'm happy you posted it integrally.

That is great!


Hajminator

‫به به،

Hajminator


استاد از هر لحاظ استادن و یک الگو برای همه هستند.

متشکر، روحم شاد شد.


ebi amirhosseini

رزم مشترک

ebi amirhosseini