چند حکایت


Share/Save/Bookmark

چند حکایت
by ebi amirhosseini
08-Sep-2009
 

 گلستان سعدی شیرازی

************

 حکایت

یکی را از دوستان گفتم امتناع سخن گفتنم به علت آن اختیار آمده است در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیده دشمنان جز بر بدی نمی‌آید گفت دشمن آن به که نیکی نبیند.

نور گیتی فروز چشمه هور       زشت باشد به چشم موشک کور

حکایت

جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی نافر چندان که در محافل دانشمندان نشستی زبان سخن ببستی باری پدرش گفت ای پسر تو نیز آنچه دانی بگوی گفت ترسم که بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم.

 

حکایت

جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی‌کرد گفت اگر این نادان نبودی کار وی با نادانان بدین جا نرسیدی

 

 

.

اگر نادان به وحشت سخت گوید

    

 

 

خردمندش به نرمی‌دل بجوید دو صاحبدل نگهدارند مویى

  

 

  

همیدون سرکشی و آزرم جویی یکی را زشت خویی داد دشنام

    

 

 

 

تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام بتر زانم که خواهى گفتن آنی

   

 

 

که دانم عیب من چون من ندانى

 

حکایت

یکی را از حکما شنیدم که می‌گفت هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند.


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Javad Yassari

Ms. Souri

by Javad Yassari on

Thank God! No hard feelings. Shaad kaam baasheed.


Orang Gholikhani

French populare sagess

by Orang Gholikhani on

Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît 

Idiots, they dare all. It is even with that they are recognized

Michel Audiard script of French cult movie : Tonton Flinguer


capt_ayhab

Ebi Jan

by capt_ayhab on

You never fail to amaze us with your wisdom and mastery of Persian literature.

I love them all dear refigh.

-YT 


Souri

OMG :)

by Souri on

My dearest Mr Yassari, please rest assured that you did nothing wrong and I really appreciated your help. I think ebi does the same.

I said it as a joke, referring to an argument I had with one (and maybe more !!) nadaans of the site. Please watch your emails, I will send you more explanation.

Smile my dear friend. That was the point of my last comment ;)

Have a good one.


Javad Yassari

Ms. Souri

by Javad Yassari on

I have now read and re-read this blog and its comments a few times. I'm not clear about your meaning. How was Ebi's blog or comment about you? I'm sorry if I have stepped into something I don't understand. I was trying to be helpful. Please forgive me if what I said has in any way offended you whom I hold in deep respect. It was most definitely not my intention to offend. I should take Sa'adi's advice of "silence" myself as I am not clear what is happening here.


Souri

Thank you Mr Yassari

by Souri on

Pas in dastaan marboot be man boudeh ;)

I'm not so daneshmand then !


ThePope

Ebi jaan

by ThePope on

now that's what I call "wisdom literature"!
thanks for sharing...
;-)


Javad Yassari

ابی جان و سوری خانم بسیار عزیز

Javad Yassari


با سلام و تشکر ازابی جان برای یادآوری کلمات حکیمانهء سعدی.

 

حکایت جالینوس به عقیدهء حقیر یکی از حکیمانه ترین حکایات سعدی است و می تواند دارای کاربرد بسیار مفیدی در زندگی روزانهء ما باشد.  حکایت می گوید وقتی می بینید که "دانشمندی" با یک نادان دست به یخه شده است، بدانید که ایشان خیلی هم "دانشمند" نیست، چرا که اگر او عاقل و دانا بود هرگز نمیگذاشت کارش با دیوانهء کم مقداری به جایی برسد که چنین درگیری مفتضحی رخ بدهد.  آدم عاقل باید توانایی آن را داشته باشد که بتواند از موقعیت های سخیف با آدمهای نازل عبور کند و تن به مشاجرهء لفظی و تن به تن با آنان ندهد.

با تشکر از هدیهء شعور ایرانی.


Ali P.

...

by Ali P. on

;-)


Souri

Don't worry ebi jan

by Souri on

Thanks anyway. I don't think we can find Manouchehr to help with this.

Oun digeh alam modatieh ke too laake khodesheh.

I miss him.


ebi amirhosseini

سوری جان

ebi amirhosseini


Yes I did & in my humble opinion the poem tells us the whole wisdom behind this Hekaayat of Sa'di.I can't explain it more,I hope Manucher comes to our help.

Sepaas

Ebi aka Haaji


Souri

ebi jan

by Souri on

You and hazrat khar, don't go on to repeat all the text for us :)

I just asked you to explain that hekayat, that I think I didn't get the meaning. Did you reat it?

Thank you.


ebi amirhosseini

سوری جان

ebi amirhosseini


 

اگر نادان به وحشت سخت گوید

 

  

خردمندش به نرمی‌دل بجوید

 

 


Khar

Silence is the Golden Rule....

by Khar on

یکی را از حکما شنیدم که می‌گفت هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند.

Dorood va Sepaas Haaji Aziz!


Souri

Great!

by Souri on

Thank you ebi jan. Our savant knew so much things, we are still an dar kham yek koucheh

There's only one, I couldn't interpret and didn't get the message, would you please explain it for me? Thank you

 

حکایت

جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی‌کرد گفت اگر این نادان نبودی کار وی با نادانان بدین جا نرسیدی