خر ما از کره گی دم نداشت !


Share/Save/Bookmark

خر ما از کره گی دم نداشت !
by ebi amirhosseini
05-Nov-2009
 

مردی خری دید به گل در نشسته و صاحب خر از بیرون کشیدن آن درمانده .
مساعدت را ( برای کمک کردن ) دست در دُم خر زده قُوَت کرد ( زور زد ) . دُم از جای کنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست که ” تاوان بده !”

مرد به قصد فرار به کوچه یی دوید، بن بست یافت. خود را به خانه ایی درافکند. زنی آن جا کنار حوض خانه چیزی می شست و بار حمل داشت ( حامله بود ). از آن هیاهو و آواز در بترسید، بار بگذاشت ( سِقط کرد ). خانه خدا ( صاحبِ خانه ) نیز با صاحب خر هم آواز شد.
مردِ گریزان بر بام خانه دوید. راهی نیافت، از بام به کوچه ایی فروجست که در آن طبیبی خانه داشت.

جوانی پدر بیمارش را به انتظار نوبت در سایه دیوار خوابانده بود؛ مرد بر آن پیر بیمار فرود آمد، چنان که بیمار در حای بمُرد. پدر مُرده نیز به خانه خدای و صاحب خر پیوست !

مَرد، هم چنان گریزان، در سر پیچ کوچه با یهودی رهگذر سینه به سینه شد و بر زمینش افکند.
پاره چوبی در چشم یهودی رفت و کورش کرد. او نیز نالان و خونریزان به جمع متعاقبان پیوست !
مردگریزان، به ستوه از این همه، خود را به خانه قاضی افکند که ” دخیلم! “. قاضی در آن ساعت با زن شاکیه خلوت کرده بود. چون رازش فاش دید، چاره رسوایی را در جانبداری از او یافت و چون از حال و حکایت او آگاه شد، مدعیان را به درون خواند .

نخست از یهودی پرسید .
گفت : این مسلمان یک چشم مرا نابینا کرده است. قصاص طلب می کنم .

قاضی گفت : دَیتِ مسلمان بر یهودی نیمه بیش نیست. باید آن چشم دیگرت را نیز نابینا کند تا بتوان از او یک چشم برکند !
و چون یهودی سود خود را در انصراف از شکایت دید، به پنجاه دینار جریمه محکومش کرد !
جوانِ پدر مرده را پیش خواند .

گفت : این مرد از بام بلند بر پدر بیمار من افتاد، هلاکش کرده است. به طلب قصاص او آمده ام .
قاضی گفت : پدرت بیمار بوده است، و ارزش حیات بیمار نیمی از ارزش شخص سالم است.حکم عادلانه این است که پدر او را زیر همان دیوار بنشانیم و تو بر او فرود آیی، چنان که یک نیمه جانش را بستانی !

و جوانک را نیز که صلاح در گذشت دیده بود، به تأدیه سی دینار جریمه شکایت بی مورد محکوم کرد !
چون نوبت به شوی آن زن رسید که از وحشت بار افکنده بود، گفت :
قصاص شرعاً هنگامی جایز است که راهِ جبران مافات بسته باشد. حالی می توان آن زن را به حلال در فراش ( عقد ازدواج ) این مرد کرد تا کودکِ از دست رفته را جبران کند. طلاق را آماده باش !

مردک فغان برآورد و با قاضی جدال می کرد، که ناگاه صاحب خر برخاست و به جانب در دوید .
قاضی آواز داد : هی ! بایست که اکنون نوبت توست !

صاحب خر هم چنان که می دوید فریاد کرد :
مرا شکایتی نیست. محکم کاری را، به آوردن مردانی می روم که شهادت دهند خر مرا از کره گی دُم نبوده است.

*************************************

منبع : ؟؟؟


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
capt_ayhab

Ebi Jan

by capt_ayhab on

Haleedam salar az in dastane dorane kodaki.

sepaas dost gerami

-YT 


Anonymouse

RW jaan I agree with you. Vali in ke nashod!

by Anonymouse on

من هم قبول دارم که آقای امیر حسینی از بزرگان این سایت هستند و من هم جسارت نکردم.  فقط گفتم اگر ممکنه یک کم به عرایضتون اضافه کنید که ما هم بیشتر مستفیض شیم.

بالاخره شاید ما‌ها یک روز بخوایم از یک سرور بزرگی‌ قدر دانی کنیم و اظهار فضل کنیم! حالا شما یک یکی‌ دو تا از اون درشتاش صوا کن، بخدا ما فقط قصد یاد گیری داریم.  ثواب داره.

خیر پیش!

 

Everything is sacred


Red Wine

Anonymouse

by Red Wine on

دوست عزیز، ما از مریدان حضرت میرزا حبیب خان اصفهانی هستیم و از استاد دهخدا قاعده نثر نویسی را دنبال می‌کنیم.این گونه باشد که بر ما عیب نباشد که اگر باشد، خدا را خوش نیاید.

ما خدمت آقای امیر حسینی‌ ارادت فراوان داریم، ایشان از بزرگان این سایت هستند و ادبیات فارسی‌ را به نیکویی میشناسند و ما که بنده حقیر و درویش تبر زین به پشت هستیم، از ایشان چیز یاد گیریم.

حضرت بسطامی فرمایند :

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا

در روی زمین بس است یک گوشه مرا

تا چند چو کاه گرد خرمن گردیم

چون مرغ بس است دانه‌ای توشه مرا

پاینده باشید.

 


Anonymouse

!Good one Ebi استاد توانا ، ادیب الادبا ، اول المقامات،

Anonymouse


RW jaan I like your praises of Ebi!  It's like the English version when they want to introduce a boxer in the ring or something like:

Let's getting ready to ruuummmble. In this corner we have the master of diaster, the undefeated, undisputed, one and only champiooooon of the woooooorld, Iron Mike Tysons!

Mike Tyson reference is just a reference since his nick name was Iron Mike and I wanted to add the "Iron" too ;-)

So RW jaan can you add some more?!

Everything is sacred.


ThePope

What a cute khar ! ;-)

by ThePope on

Ebi jaan,
thx for the story AND the pic...!!


Anahid Hojjati

Thanks Ebi for this story behind the "zarbolmasal"

by Anahid Hojjati on

Yes, this is one of those expressions that when you hear it, if you don't know the story behind it, you just don't get it.  Now thanks to you, I know exactly what it means.


Javad Yassari

با تشکر از ابی جان

Javad Yassari


خر بنده نیز از کرگی دم نداشت و این مهم در سنوات اخیر به کرات به ذهن حقیر متبادر شده است و به آن اذعان و اعتراف کرده ام تا مگر دست از سر من برداشته شود، اما کو گوش شنوا!؟  حتی این قصهء آقای آری سیلتز را هم که همین ضرب المثل گوهربار را به انگلیسی می گوید نشان دادم اما مفید فایده واقع نشد!

//iranian.com/main/2009/mar/merchant-chaa...

 


Khar

Great Story

by Khar on

So that's why ;o)


bajenaghe naghi

Ebi jan

by bajenaghe naghi on

Lovely stroy. I enjoyed reading it very much. Thank you.


ebi amirhosseini

Redwine aziz

by ebi amirhosseini on

ممنون.یاد بچگی ها و قصه های خانم عاطفی بخیر.

ارادتمند

Ebi aka Haaji


Red Wine

...

by Red Wine on

ما بسیار خردسال بودیم که اصل این ضرب المثل را به شکل داستان برایمان تعریف کردند.منتهی با اندکی‌ دخل و تصرف !

بسیار لذت برده شد...

از جناب استاد توانا ، ادیب الادبا ، اول المقامات، آقای امیرحسینی کمال تشکر را داریم.

باشد که خداوند شما را همیشه در سایه سبز خویش حفظ نماید.