زی ذی نامه

 زی ذی نامه
by ebi amirhosseini
19-Nov-2009
 

الهی ! به‎ ‎مردان درخانه ات.

به آن زن ذلیلان فرزانه ات .

به آنانكه در بچه داری تكند.

یلان عوض كردن پوشكند .

به آنانكه باذوق وشوق تمام .

به مادرزن خود بگویند : مامان .

به آنانكه دامن رفو میكنند.

زبعد رفویش اتومیكنند.

به آن قرمه سبزی پزان قدر .

به آن مادران به ظاهرپدر .

الهی ! به آه دل زن ذلیل .

به آن اشك چشمان ممد سبیل !

كه ما را براین عهد كن استوار!

ازاین زن ذلیلی مكن بركنار.


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Monda

Nice! (forwarding it to all the proud ZZ's I know)

by Monda on

You iron after hemming? Marvelous!


capt_ayhab

from one ZZ to another ZZ

by capt_ayhab on

بسیار لذت بردم، سپاس دوست گرامی‌

-YT 


Anonymouse

اون شعر چی‌ بود که رستم به اسفندیار گفت؟ نوع خنده دارشو من یادم

Anonymouse


اون شعر چی‌ بود که رستم به اسفندیار گفت؟  نوع خنده دارشو من یادمه، ولی‌ نوع شاهنامش یادم نیست
چنین گفت رستم به اسفندیار که من تشنم برو آب بیار! 

Everything is sacred


Hajminator

ابی جان، دست مریزاد

Hajminator


دست گذاشتی اونجایکه میبایست, خیلی زیبا بود. اینهم یک دو بیتی (دو سنتی) از من:

به زن ذلیلی همه برازنده ایم      به شستن و پختن هم بی ندیم(*)
چنین اند مردان ایران زمین         همه خانه پهلوانان بی خشم و کین


(*)بی ند: بی همتا


ThePope

به آن اشك چشمان ممد سبیل !

ThePope


lol

Jenaab-e aghaa-ye
Amir-Hosseini,
thx for sharing... 

ps   btw, did you write this... ?!  ;-)


IRANdokht

hamaro vel kon

by IRANdokht on

ghormeh sabzi pazaan ro begoo...

;-)

IRANdokht


Noosh Afarin

تقدیم به کلوپ زی زی

Noosh Afarin


مرسی آقای امیر حسینی؛ خیلی جالب بود...

                          

 

 

 

 

 

 


Ali P.

Viva El Presidente...

by Ali P. on

...of ZZ Club, Ebi jaaneh gol!

We luv ya!

:-)

Ali P.


bajenaghe naghi

Ebi jan

by bajenaghe naghi on

That was a very nice and funny poem. Thank you. :-)


Red Wine

Ebi Jan .

by Red Wine on

LooL ... That was wonderful one Ebi jan ... Thank you my dear friend :=) .