به نام خدایی که زن را آفرید


Share/Save/Bookmark

به نام خدایی که زن را آفرید
by ebi amirhosseini
22-Nov-2009
 

به نام خدایی که زن را آفرید             حکیمانه امثال ِ من  آفرید

خدایی که اول تو را از لجن             و بعداً مرا از لجن آفرید !

برای من انواع گیسو و موی            برای تو قدری چمن آفرید !

مرا شکل طاووس کرد و تورا           شبیه بز و کرگدن آفرید !

به نام خدایی که اعجاز کرد            مرا مثل آهو ختن آفرید

تورا روز اول به همراه من              رها در بهشت عدن آفرید

ولی بعداً آمد و از روی لطف           مرا بی کس و بی وطن آفرید

خدایی که زیر سبیل شما                بلندگو به جای دهن آفرید !

وزیر و وکیل و رئیس ات نمود          مرا خانه­ داری خفن آفرید

برای تو یک عالمه کِیْسِ خوب        شراره ، پری ، نسترن آفرید

برای من اما فقط یک نفر               براد پیت من را حَسَنْ  آفرید !

برایم لباس عروسی کشید               و عمری مرا در کفن آفرید

به نام خدایی که سهم تو را              مساوی تر از سهم من آفرید


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
Princess

I tell ya,

by Princess on

the culprit is the religion's story of creation... :)

I don't agree with the gist of the poem (putting men down and elevating women and vice versa) but seeing its entertainment value, I enjoyed it nonetheless.  

Thanks for sharing, Ebi jan! 


Anvar

Very Nice

by Anvar on

With plenty of ambivalence, I enjoyed the poem very much.  Thanks for sharing.  

Even more than the poem itself, I enjoyed the painting you picked for the blog.  Would you happen to know who the artist is and whether any more of his or her works are available on the web?

Anvar


Khar

God first created...

by Khar on

Heaven and Earth, he created Adam and Eve than he created Zan-Zalil! :o)

PS. Very nice poem Haaj Ebi aziz.


Faramarz

واقعا كه قشنگ گفتيد

Faramarz


با حال بود ومايه انبساط ِ خاطر


فقط اگر خدا اين زبون ِ دراز رو از بعضيشون ميگرفت
و بجاش دو تا گوش ِ اضافه بهشون ميداد
شاهكار ِ خلقت ديگه تكميل بود

 


Red Wine

...

by Red Wine on

Ver nice... r eally very nice.i loved to read it for 5-6 times.

Thx Ebi jan.God bless you amigo .


Anahid Hojjati

very funny poem

by Anahid Hojjati on

this poem is funny and sad too.


bajenaghe naghi

Ebi jan

by bajenaghe naghi on

A very nice poem. Thanks for sharing.