چند پند


Share/Save/Bookmark

چند پند
by ebi amirhosseini
06-Jan-2010
 

پند اول

.بوقلموني،گاوي بديد و بگفت: در آرزوي پروازم اما چگونه ، ندانم
گاو پاسخ داد: گر ز تپاله من خوري قدرت بر بالهايت فتد و پرواز كني
بوقلمون خورد و بر شاخي نشست
تيراندازي ماهر، بوقلمون بر درخت بديد
تيري بر آن نگون بخت بينداخت و هلاكش نمود

نتيجه اخلاقي

با خوردن هر گندي شايد به بالا رسي، ليك در بالا نماني

پند دوم

.گنجشكي از سرماي بسيار قدرت پرواز از كف بداد و در برف افتاد
.گاوي گذر همي كرد و تپاله بر وي انداخت
.گنجشك ز گرماي تپاله جان بگرفت و به آواز مشغول شد
.گربه اي آو ز بشنيد، جست و گنجشك بدندان بگرفت و بخورد

نتيجه اخلاقي

. هر كه گندي بر تو انداخت، حتماً دشمن نباشد
.هر كه از گندي بدر آوردت، حتماً دوست نباشد
.گر خوشي، دهان ببند و آواز، بلند مخوان

پند سوم

خرگوش از كلاغي بر سر شاخه پرسيد
كه آيا من نيز ميتوانم چون تو نشسته ، كار نكنم؟
كلاغ پاسخ داد: چرا كه نه
خرگوش بنشست بي حركت
.روباهي از ره رسيد و خرگوش بخورد

نتيجه اخلاقي

. لازمه ي نشستن و كار نكردن بالا نشستن است

پند چهارم

براي تعيين رئيس، اعضاء بدن گرد آمدند
مغز بگفت كه مراست اين مقام كه همه دستورات از من است
سلسله اعصاب شايستگي رياست، از آن خود خواند
كه منم پيام رسان به شما ، كه بي من پيامي نيايد
.ريه بانگ بر آورد
هوا، كه رساند؟ ... من، بي هوا دمي نمانيد، پس رياست مراست
و هر عضوي به نحوي مدعي
، تا به آخر كه سوراخ مقعد دعوي رياست كرد
اعضاء بناي خنده و تمسخرنهادند و مقعد برفت و شش روز بسته ماند
.اختلال در كار اعضاء پديدار گشت
.روز هفتم، زين انسداد جان ها به لب رسيد و سوراخ مقعد با اتفاق آراء به
رياست رسيد

نتيجه اخلاقي

.چون لازمه ي رياست علم و تخصص نباشد، هر سوراخ مقعدي رياست كند

**************************************

نویسنده ؟؟


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
marhoum Kharmagas

thank you jenaabe Ebi

by marhoum Kharmagas on

I already found a perfect application for one of your pands:

//iranian.com/main/2010/jan/seyyed-yadoll...


Orang Gholikhani

The last one is great

by Orang Gholikhani on

I knew few of them but the last one is the best :-)

In France there are a lot of strikes and people would undrestand well this one !

Orang


ThePope

lol

by ThePope on

WOW!
A lot of good advice...
Thx Ebi jaan.


Red Wine

...

by Red Wine on

عجب نیکو نگاشته اید،ما از خواندن آن سیر نمیشویم.

خوش داریم یک ضرب و بی‌ حرف به سلامتی شما شرابی نوشیم و طلب خوشی‌ زه‌ حق کنیم.

مستدام باشید.

 


bajenaghe naghi

Ebi jan

by bajenaghe naghi on

LOL. Great advice to live by.

 

 


Multiple Personality Disorder

عقیده مثل سوراخ مقعد می باشد،

Multiple Personality Disorder


...هر شخصی یکی دارد.
  
 نتيجه اخلاقی: عقیدهء خود را پاک نگهدار تا روزی همه دارای عقاید پاک شویم.


divaneh

عجب پند نامه ای

divaneh


ابی جان پندهای شما حرف ندارد. جناب قاضی مرتضوی هم اگر آن پند اول شما را شنیده بود به این روز نمی افتاد.


Ali P.

هر سوراخ مقعدي رياست كند

Ali P.


LOL...ain't THAT the truth Ebi jaan!