تروریست مرده ; فکاهی

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
19-May-2008
 

سخنان یک تروریست با بیش از 47 میلیون بیننده
Jeff Dunham - Achmed the Dead Terrorist


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini