استعفاء از بزرگسالی


Share/Save/Bookmark

استعفاء از بزرگسالی
by ebi amirhosseini
26-Jan-2011
 

بدينوسيله من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم

و مسئوليتهای يک کودک هشت ساله را قبول می کنم.

می خواهم به يک ساندويچ فروشی بروم

و فکر کنم که آنجا يک رستوران پنج ستاره است.

 

می خواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است،

چون می توانم آن را بخورم!

 

می خواهم زير يک درخت بلوط بزرگ بنشينم

 و با دوستانم بستنی بخورم .

 

می خواهم درون يک چاله آب بازی کنم

و بادبادک خود را در هوا پرواز دهم.

 

می خواهم به گذشته برگردم،

وقتی همه چيز ساده بود،

وقتی داشتم رنگها را،

جدول ضرب را و شعرهای کودکانه را

ياد می گرفتم،

وقتی نمی دانستم که چه چيزهايي نمی دانم

و هيچ اهميتی هم نمی دادم .

 

می خواهم فکر کنم که دنيا چقدر زيباست

و همه راستگو و خوب هستند.

 

می خواهم ايمان داشته باشم که هر چيزی ممکن است

و می خواهم که از پيچيدگيهای دنيا بی خبر باشم .

 

می خواهم دوباره به همان زندگی ساده خود برگردم،

نمی خواهم زندگی من پر شود از کوهی از مدارک اداری،

خبرهای ناراحت کننده، صورتحساب، جريمه و ...

 

می خواهم به نيروی لبخند ايمان داشته باشم،

به يک کلمه محبت آميز،

به عدالت،

به صلح،

به فرشتگان،

به باران،

و به . . .

 

اين دسته چک من، کليد ماشين،

کارت اعتباری و بقيه مدارک،

...مال شما...

 

من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم .
 

 

 

نويسنده: سانتيا سالگا

-------------------------------------------

با سپاس از حامد عزیز که این مطلب را برای من فرستاد.


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini
 
G. Rahmanian

Just Wonderful!

by G. Rahmanian on

بار ها سعي كردم استعفا بدم اما كسي نبود استعفامو قبول كنه. ابي جان ممنون از اين شعر زيبا!


Red Wine

...

by Red Wine on

استاد بزرگوار.. جناب امیرحسینی عزیز .. اگر جا دارید ما را هم با خود برده و اینجور در این زمستان سرد ..شاد سازید. آدرس را هم که بدان واقف هستید... یک راست به شمیران رویم،مشرف به عمارت سبز بشویم .

 

خدا شما را برای ما حفظ کند.

 


ahang1001

منو با خودت ببر

ahang1001


منم استعفا میدهم

شیرین


Anahid Hojjati

Ebi jan, I was not totally like that

by Anahid Hojjati on

dear Ebi, Parts of this writeup were true for me like

می خواهم ايمان داشته باشم که هر چيزی ممکن است

but even at that age I knew that not everyone was telling the truth. When I was very young, I intentionally focused on the good in people and I was aware of it too not that I did not know. Nowadays, I am not quite like that.


Monda

That's exactly what I'd like to do...

by Monda on

when I grow up.

Sepaas Ebi jaan.