حمومی آی حمومی ... سیبیل بابا رو بردن !


Share/Save/Bookmark

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
02-Jun-2008
 

FROM:alirezarezaee2.blogfa.com

  1. ما همانطور که به مردم شهید پرور قول داده بودیم بعد از آبگیری دریاچه سد سیوند به مقبره کوروش رطوبت سنج وصل نمودیم تا اگر درجه رطوبت از ۱۰۰ درصد بالاتر رفت فوراً جلوی آب دریاچه را بگیریم تا مقبره خدای نکرده تخریب نشود ! با توجه به اینکه مقدار رطوبت در حال حاضر فقط ۹۷ درصد است لذا ما دیدیم حالا که خود کوروش را صحیح و سالم داریم دیگر خط خطی های روی در و دیوارش را میخواهیم چکار و اصلاً اگر قرار بود آدم این خط خطیها را برای همیشه نگه بدارد که ما خودمان بچه که بودیم روی دیوار هزارتا خط کشیدیم یعنی میفرمائید بابایمان باید دیوارهای آن خانه گلی توی داهاتمان را می آورد منزل فعلی در جردن ؟!

   2. ما کتیبه را مطالعه نمودیم دیدیم در هیچ جایش نه اسم معظم له را نوشته اند نه صد و بیست تا روایت از حضرت فیل و جناب ماموت درباره انسانهای نخستین نقل کرده اند نه با آرمانها بیعت کرده اند نه فجایع غزه محکوم شده نه هیچی ! تازه اینجور که از کتیبه معلوم بود هخامنشی ها پیاده هم نمیرفتند تا مرقد پدرسگسخائیان ها ! ما هم از عصبانیت زدیم کتیبه را داغون کردیم تا هخامنشی ها حساب کار بیاید دستشان که از این به بعد اگر خواستند روی در و دیوار برای ما آثار باستانی بسازند جوری بسازند که ارکان نظام تضعیف نشود پدرسگهای شاه دوست ساواکی !

   3. روی کتیبه نوشته شده بود : ژپجتطنسضظتملخعتیبغیلتئامئیشانه ! و ما پرسیدیم گفتند یعنی اسم این خلیج ، فارس است . فاصله تا قم : دو هفته با اسب سه هفته با یابو ! امضا : کوروش جون ! بعد یک کمی فکر نمودیم متوجه شدیم که این کوروش وطن فروش بجای اینکه عین محمود برود امارات زیر تابلوی خلیج عربی بشیند تا با اماراتی ها دوستی برقرار بشود تابستانها میرفته دوبی صفا تازه اماراتی ها را هم زیر تابلوی خودش می نشانده ! معلوم بوده که در ۴۰۰۰ سال پیش بجای بوش ، کوروش تخم نفاق را در منطقه میکاشته هیچی ندار ! چقدر خوب شد که الآن نیست وگرنه ممکن بود الآن امارات بشود یکی از شهرهای پرت و پلای ایران آنوقت امریکا هم به منطقه نمی آمد و ما برای راهپیمائی نمیدانستیم باید چه خاکی سرمان بریزیم ! ما هم کتیبه را به نیابت از کوروش زدیم تو سر همین غضنفر خودمان فوری شکست از بس که کله اش محکم بود لاکردار !

   4. ما حساب کردیم دیدیم هر وقت توریست ها میروند جائی را ببینند ما آنها را عین همان امریکائی ها در شیراز کتک میزنیم گفتیم خب چه کاریه ؟! ما اینهمه میراث شوم فرهنگی داشته باشیم که با مصیبت نگهشان بداریم بعد یکی بیاید برای تماشا ما بگیریم کتکش بزنیم ؟! خب اینکار را که همینجوری سردار رادان داره دور میدان ونک هم میکنه که اصلاً آثار باستانی هم نداره ! ما هم گرفتیم کتیبه را خراب کردیم و بجاش یک واحد گشت ارشاد مستقر نمودیم که نه نگهداری میخواهد نه چیزی هرکی هم خواست از آنجا رد بشه بگیرن بزننش بی حیای شرکت خصوصی دار را !

   5. در همین راستا ما حساب کردیم دیدیم داریم نفری سه هزار تومن از توریستها میگیریم برای تماشای کتیبه بعد باید نفری سی هزار تومن خرج دوا درمونشون بکنیم بازم برای تماشای کتیبه ! دیدیم اینجوری داریم نفری ۲۷ هزار تومن ضرر میدهیم برای همین کتیبه را برداشتیم بجاش قهوه خانه سنتی زدیم که حالا نفری سه هزار تومن بگیریم برای یک استکان چائی و اگر خواستند قلیان بکشند هم بگیریم بزنیمشان که هم پولمان را درمی آوریم هم کتکمان را قانوناً میزنیم ! هم فاله و هم تماشا ! دیگه چی میگین ؟! بیخود هم به من اینطوری نگاه نکنید ! میزنم بقیه طاق کسری را هم میریزم پائین ها ! گفته باشم !

Source:

alirezarezaee2.blogfa.com


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini