!! خاطره ها

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
24-Apr-2008
 

جمع کثیری از این عزیزان دیگر در میان ما نیستند ؛ هنرمندانی که هر کدام از ما خاطره ای از هنرنماییشان داریم ؛ بیایید قدر آنانی که هنوز در میان ما هستند بدانیم


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini