کاش ما هم دختر بودیم


Share/Save/Bookmark

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
06-Jun-2008
 

From: hamid-midaf.blogspot.com 

 

 

 

 


امام جمعه ناکجا آباد شکایت دارد از راننده‌های ماشین‌های سواری. می‌گوید آنها به‌جای اینکه آخوند‌های بی‌چاره را که سر جاده‌ها ایستاده‌اند سوار کنند، دخترها را سوار می‌کنند و حتا سَر ِ نوبت دعوای‌شان می‌شود.

ایشان آرزو می‌کند: کاش ماهم دختر بودیم.
***

***

کاش من هم دختری بودم قشنگ
خوشگل و خوش‌تیپ و رند و شوخ و شنگ
*
کاش من هم داشتم دو تا ممه
مرد خوش‌تیپی به‌من می‌زد تنه
*
نیشگونی می‌گرفت از باسن‌ام
می‌ربود با بوسه‌ای جان از تن‌ام
*
کاش من هم دختری بودم ملوس
کاش من هم می‌شدم یک‌شب عروس
*

کاش اسم‌ام بود نرگس یا پری
مهرنوش، شبنم، ستاره یا زری
*
کاش ماشین‌های زرد و سُرخ‌فام
نیش ترمز می‌‌زدند در پیش پام
*
با نگاهی، چشمکی، لبخندکی
می‌دریدند از تن من خشتکی
*
کاش می‌بردند مرا جادّه‌ی هراز
با فریبی می‌نمودند سرفراز
*
یک‌شبی درحالت مستی و شور
قعر دره پرت می‌کردند به‌زور
*
باسری افراشته، با موی بور
می‌شدم در قعر دره، گور بگور
source:

Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini