خرافه پرستی در ایران

ebi amirhosseini
by ebi amirhosseini
14-Jun-2008
 
منزلی در شهر قدس در استان مرکزی که به علت خرابی ناودان و ریزش باران و پس از خشک شدن ایجاد یک شکل بر روی آن باعث تجمع ساده لوحان گردیده و از این دیوار و نقش روی آن مدد می جویند!!!


Share/Save/Bookmark

Recently by ebi amirhosseiniCommentsDate
Simin Daneshvar: Influential author has died
22
Mar 08, 2012
ایران 1973
5
Oct 18, 2011
حافظ
1
Oct 12, 2011
more from ebi amirhosseini